Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Cách chuyển đổi số dư tiền điện tử nhỏ sang BNB trên Binance

Trong quá trình giao dịch trên sàn Binance, trong ví Giao Ngay(ví Spot) của các bạn sẽ xuất hiện nhiều loại tiền điện tử khác nhau với số dư nhỏ dưới 10 USDT, một đồng tiền điện tử với số dư nhỏ hơn 10 USDT bạn không thể giao dịch trực tiếp để đổi ra USDT hoặc đồng tiền khác. Để giải quyết vấn đề này, Binance có chức năng hỗ trợ chuyển đổi(convert) số dư tiền điện tử nhỏ sang đồng BNB với mức phí 2%.

cach-chuyen-doi-so-du-nho-sang-bnb-tren-san-binance

Cách chuyển đổi số dư nhỏ sang BNB

Trên sàn Binance bạn truy cập mục Ví / Giao Ngay(spot) bạn bấm vào Chuyển đổi số dư nhỏ sang BNB

cach-chuyen-doi-so-du-nho-sang-bnb-tren-san-binance

Ở trang Chuyển đổi số dư nhỏ sẽ hiển thị tất cả các loại tiền điện tử của bạn đang có số dư nhỏ, bạn chọn Tất cả để chuyển tất cả các đồng này sang BNB. Sau khi chọn Tất cả bạn tiếp tục bấm vào nútChuyển đổi

cach-chuyen-doi-so-du-nho-sang-bnb-tren-san-binance

Xác nhận lệnh, Hệ thống sẽ tính toán ra số lượng BNB xấp xỉ mà bạn sẽ nhận được với phí giao dịch là 2%. Ví dụ trong trường hợp này, số lượng BNB chuyển đổi xấp xỉ là 0.24575762 BNB, phí giao dịch 2% là 0.00491517 BNB, vậy số lượng BNB cuối cùng nhận được là 0.24084245 BNB. Sau khi kiểm tra thông tin bạn bấm vào nút Xác Nhận.

cach-chuyen-doi-so-du-nho-sang-bnb-tren-san-binance

Sau khi chuyển đổi xong bạn vào ví Giao Ngay để kiểm tra lại số dư BNB và tổng số dư sau khi chuyển đổi. Xin lưu ý số dư BNB trong ví Giao Ngay sau khi chuyển đổi sẽ bao gồm số dư BNB trước đó cộng với số dư BNB mới chuyển đổi.

cach-chuyen-doi-so-du-nho-sang-bnb-tren-san-binance

Lưu ý:

  • không giới hạn số tiền điện tử(tài sản) trong một lần chuyển đổi, miễn là số dư phải nhỏ hơn 10 USDT.
  • Không thể chuyển đổi tiền điện tử(token) chưa được niêm yết hoặc đã bị hủy niêm yết.
  • Thời gian giữa các lần chuyển đổi số dư nhỏ cách nhau 6 giờ.
  • Gá trị chuyển đổi do hệ thống đề xuất chỉ là một khoản ước tính. Tài sản đã chọn sẽ được chuyển đổi sang BNB theo giá thị trường hiện tại với phí giao dịch là 2%
  • Sẽ không thể thực hiện việc chuyển đổi nếu tài sản được định giá nhỏ hơn 0,00000001 BNB.
  • Trường hợp nếu có biến động 5% (hoặc lớn hơn) trong lúc chuyển đổi, vì lợi ích của người dùng, quá trình chuyển đổi sẽ không tiếp tục thực hiện, bạn hãy thử lại sau thời gian này