Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Cách Đăng Ký Tài Khoản Sàn Binance bằng Email và bằng số điện thoại

Có 2 cách để đăng ký tài khoản sàn Binance, ​có thể dùng Email hoặc số điện thoại để đăng ký. Sau đây là hướng dẫn chi tiết 2 cách đăng ký:

Cách sử dụng số điện thoại để đăng ký tài khoản

Bước 1:

Giao diện trang đăng ký tài khoản như sau:

cach-dang-ky-tai-khoan-binance-bang-so-dien-thoai

Bước 2:

Ở trang đăng ký chọn hình thức đăng ký bằng "Di Động", theo hướng dẫn nhập số điện thoại và mật khẩu. Ở ô Di Động có lá cờ quốc gia vui lòng bấm chọn Vietnam +84. Ví dụ hình bên dưới số điện thoại và mật khẩu của bạn để đăng ký là 0906123456, tuy nhiên khi điền sdt thì bạn bỏ số 0 đầu đi chỉ là +84 906123456, mật khẩu đặt là A123@456

Lưu ý an toàn:

Để đảm bảo cho sự an toàn của tài khoản, khi cài đặt mật khẩu của tài khoản vui lòng đảm bảo có ít nhất 8 ký tự. Trong đó bắt buộc phải bao gồm 1 ký tự viết hoa và số.

ID của người giới thiệu là mặc định hoặc điền RMV3PXCB nếu chưa có

cach-dang-ky-tai-khoan-binance-bang-so-dien-thoai

Bước 3 (Hoàn Tất):

Sau khi điền thông tin và bấm vào Tạo Tài Khoản, hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại bạn đã đăng ký. Mã xác minh có hiệu lực trong vòng 30 phút. Vui lòng kiểm tra mã xác minh và điền kịp thời. Sau khi nhập mã xác minh xong thì sẽ tiến vào giao diện thể hiện đã đăng ký thành công.

cach-dang-ky-tai-khoan-binance-bang-so-dien-thoai

Như vậy bạn đã có tài khoản Binance bằng số điện thoại của mình là 0906123456 và mật khẩu là A123@456 dùng để đăng nhập vào sàn Binance, điền thông tin và bấm [Đăng Nhập] để sử dụng Sàn Binance, như hình bên dưới:

dang-nhap-tai-khoan-binance-bang-so-dien-thoai

Cách sử dụng email đăng ký tài khoản

Bước 1:

  • Tương tự trước tiên truy cập trang đăng ký tài khoản của sàn Binance bằng cách bấm vào link: .

Bước 2:

Trên trang đăng ký, chọn hình thức đăng ký bằng Email, vui lòng làm theo hướng dẫn và nhập địa chỉ email cùng mật khẩu của bạn. Ví dụ hình bên dưới email của bạn là : abc@gmail.com, bạn đặt mật khẩu cho tài khoản Binance là A123@456 (Mật khẩu phải có cả chữ số lẫn chữ cái)

cach-dang-ky-tai-khoan-binance-bang-email

Bước 3:

Sau khi điền thông tin và bấm vào Tạo Tài Khoản, hệ thống sẽ gửi mã xác minh đến email của bạn. Mã xác minh có thời gian hiệu lực là 30 phút. Vui lòng đăng nhập vào email để xem mã xác minh và điền vào trong thời gian quy định.

cach-dang-ky-tai-khoan-binance-bang-email

cach-dang-ky-tai-khoan-binance-bang-email

Bước 4:

Sau khi nhập mã xác minh xong, sẽ bước vào giao diện thể hiện đã đăng ký thành công.

cach-dang-ky-tai-khoan-binance-bang-email

Như vậy bạn đã có tài khoản Binance bằng Email của mình là abc@gmail.com và mật khẩu là A123@456 dùng để đăng nhập vào sàn Binance, điền thông tin và bấm [Đăng Nhập] để sử dụng Sàn Binance, như hình bên dưới:

dang-nhap-tai-khoan-binance-bang-email

Xin chúc mừng, Bạn đã tạo xong tài khoản Binance, vì lý do bảo mật hệ thống sẽ yêu cầu bạn xác minh số điện thoại và xác minh Google . Tuy nhiên ở bước này bạn đã có thể và thực hiện giao dịch cơ bản. Tuy nhiên vì lý do an toàn khuyến nghị bạn nên thực hiện các bước xác minh này trước khi thực hiện các giao dịch.

cach-dang-ky-tai-khoan-binance-bang-email-so-dien-thoai

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com