Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Phí Binance Taker, Maker Là gì?

Trước khi tìm hiểu về phí Taker và Maker trên sàn Binance, hãy tìm hiểu về taker và maker là gì.

Taker là gì?

Taker là khi bạn đặt 1 lệnh (mua hoặc bán) mà lệnh đó được khớp ngay lập tức dù khớp 1 phần hay khớp toàn bộ thì bạn là Taker.

Ví dụ khi bạn dùng lệnh Thị Trường( Sell Market/ Buy Market) thì bạn chắc chắn là Taker vì lệnh được khớp ngay lập tức, lệnh của bạn không nằm trong sổ lệnh.

Maker là gì?

Maker là khi bạn đặt 1 lệnh mà lệnh đó vẫn còn nằm trong sổ lệnh ( chưa được khớp) thì bạn là Maker.

Nói một cách đơn giản:

Maker cung cấp thanh khoản cho một sàn giao dịch và tạo ra một thị trường cho token.

Taker rút thanh khoản bằng cách khớp các lệnh đang mở trên sàn giao dịch.

Các sàn giao dịch thường khuyến khích maker cung cấp thanh khoản cho sàn giao dịch với mức phí thấp hơn Taker

Phí Binance Spot Maker/Taker

Nếu bạn là Vip 0 thì phí Binance Maker, Taker thị trường spot bằng nhau ở mức cơ bản:

Binance Spot Taker/Maker : 0,1%

phi-binance-spot-taker-maker

Tuy nhiên nếu bạn dùng BNB để trả phí thì bạn sẽ được giảm 25% là : 0,075%

phi-binance-spot-taker-maker

Phí Binance Futures Taker/Maker

Phí Binance Futures bao gồm Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M và Hợp đồng Tương lai COIN-M

Giao dịch Hợp đồng Tương lai USDⓈ-M

 • Phí Taker : 0,04%
 • phí Maker : 0,02%
 • Nếu dùng BNB để trả phí thì được giảm 10% còn:

 • Phí Taker : 0,036%
 • Phí Maker : 0,018%
 • Giao dịch Hợp đồng Tương lai COIN-M

 • Phí Taker : 0,01%
 • Phí Maker : 0,05%
 • phi-binance-futures-taker-maker

  >>Mở tài khoản Binance .

  Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com