Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Hướng Dẫn Cách Xác Minh Danh Tính(KYC) Binance

Xác minh danh tính hay còn gọi là xác minh KYC (Know Your Customer) là cách xác minh thông qua giấy tờ tuỳ thân của người dùng Binance. Giấy tờ tuỳ thân chỉ cần dùng 1 trong 3 loại sau để xác minh : Passport ( Hộ Chiếu), Identity card ( Chứng Minh Nhân Dân), Driver’s lisence ( Giấy Phép Lái Xe) và 1 hình selfie(seo phi, hình tự chụp), giấy tờ dùng để xác minh phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng và hình chụp selfie và hình chụp giấy tờ tuỳ thân là hình gốc không qua chỉnh sửa.

Xác minh danh tính KYC Binance sẽ nâng hạn mức giao dịch của bạn lên 100 Bitcoin trong 24H. Sau đây sẽ hướng dẫn xác minh danh tính bằng Identity Card ( Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân) đây là loại giấy tờ phổ biến ai cũng có, 2 trường hợp xác minh còn lại thực hiện tương tự.

Ở Tài Khoản Binance vào phần Xác Minh và chọn Xác Minh Danh Tính Cho Cá Nhân. Bấm Bắt Đầu để tiến hành thực hiện.

xac-minh-danh-tinh-binance

Phần thông tin cơ bản: bạn điền đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo mẫu như bên dưới. Mã Bưu Điện Hồ Chí Minh là 700000, Hà Nội là 100000, các tỉnh thành khác bạn vào đây để tìm mã Bưu Điện http://postcode.vn/. Sau khi điền xong thông tin hãy bấm Gửi & Tiếp tục.

xac-minh-danh-tinh-binance

Bấm Start để qua bước tiếp theo.

xac-minh-danh-tinh-binance

Ở bước này phần Country/Region hãy chọn Vietnam. Phần Select ID type chọn phần Identity card ( Chứng minh nhân dân) và bấm vào đó để qua bước kế tiếp.

xac-minh-danh-tinh-binance

Upload hay tải ảnh mặt trước của chứng minh nhân dân lên hệ thống, bấm vào choose file( chọn ảnh) để tải lên. Sau đó bấm Confirm.

xac-minh-danh-tinh-binance

xac-minh-danh-tinh-binance

Tương tự tải ảnh mặt sau của chứng minh nhân dân lên hệ thống Binance và bấm Confirm để qua bước tiếp theo.

xac-minh-danh-tinh-binance

xac-minh-danh-tinh-binance

Tải ảnh Selfie ( Seo Phi) của bạn lên hệ thống Binance. Tương tự như vậy bạn cũng chọn ảnh tải lên và sau đó bấm Complete (Hoàn tất).

xac-minh-danh-tinh-binance

xac-minh-danh-tinh-binance

Hệ thống sẽ kiểm tra chất lượng hình ảnh của bạn tải lên trong khoảng thời gian ngắn, bạn vui lòng đơi và không đóng trình duyệt hoặc thoát khỏi tài khoản trong lúc này. Nếu hệ thống phát hiện ra ảnh nào không đạt yêu cầu hệ thống sẽ yêu cầu bạn thực hiện lại, lúc đó bạn phải chụp lại ảnh rõ nét hơn và không được chỉnh sửa ảnh.

xac-minh-danh-tinh-binance

Nếu tất cả các ảnh đều đạt yêu cầu hệ thống sẽ trả kết quả xác minh cho bạn từ 1-3 ngày làm việc và được thông báo qua email hoặc bạn có thể kiểm tra trực tiếp trong tài khoản của mình.

xac-minh-danh-tinh-binance

Nếu trường hợp xác minh thất bại Binance sẽ nêu rõ lý do tại sao thất bại, bạn chỉ cần sửa lại đúng theo yêu cầu của Binance và tiến hành lại sẽ thành công.

Nếu chưa có tài khoản Binance, đăng ký miễn phí tại đây .