Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Auto-Invest bổ sung thêm TRX

Binance thông báo TRX đã được thêm bởi Auto-Invest. Người dùng hiện có thể chọn một loạt các loại tiền điện tử phổ biến và đầu tư vào Auto-Invest.

tin-tuc-bitcoin

Cách sử dụng Auto-Invest:

1. Nhấn vào trang Auto-Invest trong Ứng dụng Binance.

2. Chọn tiền điện tử muốn mua.

3. Chọn số lượng uốn mua trong mỗi lần lặp lại và chọn stablecoin.

4. Chọn chu kỳ định kỳ cho Auto-Invest.

5. Để đổi tiền điện tử đã mua, hãy chuyển đến Earn Wallet. Người dùng có thể tìm thấy BNB trong BNB Vault và các loại tiền điện tử khác trong Flexible Savings.

Lưu ý:

Hãy đảm bảo người dùng có đủ số dư stablecoin trong Spot Wallet hoặc Flexible Savings.

Hiện người dùng chỉ có thể mua TRX bằng USDT.

Auto-Invest là một chiến lược đầu tư với chi phí đô la (DCA) cho phép người dùng tự động hóa đầu tư tiền điện tử và kiếm thu nhập thụ động cùng một lúc.

Tron là một hệ điều hành dựa trên blockchain phổ biến giúp người dùng có thể tạo các ứng dụng phi tập trung. Bản thân mã thông báo TRX được sử dụng để truy cập vào các tính năng của phần mềm điều hành trên giao thức Tron.

Do đó, mục đích chính của mã thông báo là để sử dụng trên mạng Tron và có thể được mua bán trên các sàn giao dịch. Ban đầu TRX là các mã thông báo dựa trên ERC-20, được củng cố bởi chuỗi khối Ethereum nhưng vào năm 2018, TRX đã tách ra để trở thành mã thông báo của riêng.

Giá cao nhất của TRX đã đạt được vào tháng 1 năm 2018 khi đồng tiền này đạt mức cao nhất mọi thời đại là 0,30 đô la. Đồng tiền được xếp hạng thứ 17 về vốn hóa thị trường so với các loại tiền điện tử khác tại thời điểm viết bài. Mạng blockchain cho phép người xem thưởng trực tiếp cho người sáng tạo nội dung thông qua mạng Tron và sử dụng mã thông báo TRX.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com