Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Báo cáo thị trường hàng tuần(16-5 đến 22-05): Tiền điện tử đang trên đà phát triển trong khoảng thời gian đầy biến động

Xây dựng Nền hỗ trợ ổn định

Lịch sử giao dịch cho thấy Bitcoin đã hình thành một nền hỗ trợ ổn định trong thời gian vừa qua. Trong tuần qua với số lượng khoảng 1.350.194 địa chỉ ví đã giao dịch mua được số lượng hơn 926.620 BTC với mức giá trung bình là $29.814,67/BTC

Bitcoin sẽ có cơ hội lớn phục hồi miễn là nó có thể giữ trên mức gía $ 29.814,67, bởi vì dữ liệu trên chuỗi cho thấy không có kháng cự đáng kể nào ở phía trước. Bức tường nguồn cung cấp BTC đáng kể nhất nằm ở khoảng giá 34.434,10 đô la nơi có số lượng 386.280 địa chỉ ví nắm giữ số lượng hơn 243.403 BTC.

bao-cao-thi-truong-tien-dien-tu-hang-tuan-5-2022

Bitcoin có giá vào khoảng $30,284 ngày Chủ nhật( 22 tháng 5) và giá Bitcoin tiếp tục củng cố trong một phạm vi chặt chẽ.

Từ góc độ kỹ thuật, sự giao nhau giữa các đường trung bình động 50 và 200 ngày được phát triển trên biểu đồ ba ngày của BTC. Sự hình thành giảm giá như vậy cho thấy rằng mặc dù có xác suất phục hồi, nhưng mức tăng có thể bị giới hạn ở mức 38.531,60 đô la khi giá Bitcoin tăng yếu hơn. Mức đóng cửa quyết định dưới $26.828,20 có thể dẫn đến việc giảm xuống còn $20.732,70

bao-cao-thi-truong-tien-dien-tu-hang-tuan-5-2022

Trên Binance Futures, Tỷ lệ lệnh Long trên lệnh Short cặp BTCUSDT đạt 1,91 vào ngày 22 tháng 5 có nghĩa là các nhà giao dịch(traders) vẫn lạc quan về tăng giá trong tương lai vì 65,85% tất cả các tài khoản có vị thế Long mở bằng Bitcoin là dài hạn.

bao-cao-thi-truong-tien-dien-tu-hang-tuan-5-2022

Sự biến động của thị trường trong tuần qua

Thị trường Futures

bao-cao-thi-truong-tien-dien-tu-hang-tuan-5-2022

Thị trường Spot

bao-cao-thi-truong-tien-dien-tu-hang-tuan-5-2022