Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binace Liquid Swap thêm DOT và mở Nhóm thanh khoản DOT / BDOT

tin-tuc-bitcoin

Binance thông báo rằng Binance Liquid Swap đã thêm hỗ trợ cho DOT và mở nhóm thanh khoản DOT / BDOT.

Lưu ý:

 • Các hoạt động giao dịch vào nhóm thanh khoản có những rủi ro nhất định. Việc phân phối mã thông báo được hoàn trả khi xóa có thể khác với ban đầu.
 • Khi thêm tiền vào hoặc xóa tiền khỏi nhóm thanh khoản, có thể phát sinh thêm một số phí giao dịch.
 • Polkadot là một giao thức kết nối các blockchains - cho phép dữ liệu được gửi qua các mạng như Bitcoin và Ethereum. Giao thức Polkadot có khả năng mở rộng thông qua việc sử dụng nhiều blockchains song song (hoặc “parachains”) giúp loại bỏ nhu cầu xử lý của blockchain chính.

  Mã thông báo Polkadot (DOT) phục vụ hai chức năng chính trong mạng Polkadot: đó là mã thông báo quản trị và được sử dụng để đặt cược. DOT có thể được mua và bán trên các sàn giao dịch như Binance, Coinbase và các sàn giao dịch khác.

  Mã thông báo DOT cung cấp năng lượng cho mạng, là đồng tiền gốc của Polkadot. Khi tiến hành trao đổi dữ liệu giữa hai blockchain trong mạng, DOT được sử dụng để thanh toán phí giao dịch. Việc bỏ phiếu cho các bản cập nhật hoặc sửa lỗi giao thức cũng được tiến hành thông qua các khoản thanh toán của DOT.

  Những người đề cử sẽ liên kết các DOT với một trình xác thực chuyên dụng. Mã thông báo liên kết cho phép chủ sở hữu DOT kiếm được mã thông báo mới đúc làm phần thưởng đặt cược.

  Mạng Polkadot có thể xử lý hơn 1.000 giao dịch mỗi giây, so với Bitcoin là 7 và Ethereum là 30. Khi mạng phát triển và nhiều parachains được thêm vào, Polkadot thậm chí còn nhanh hơn với tốc độ có thể đạt một triệu giao dịch mỗi giây.

  Polkadot sử dụng cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần (trái ngược với hệ thống bằng chứng công việc mà Bitcoin sử dụng) để bảo mật mạng, xác minh giao dịch cũng như tạo và phân phối DOT mới.

  Polkadot được phát triển bởi Gavin Wood và ra mắt vào ngày 26 tháng 5 năm 2020. Tổ chức phi lợi nhuận Web3 là tổ chức nghiên cứu chính duy trì mã nguồn mở của Polkadot.