Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance bảo trì ví BNB smart chain (Bep-20)

Binance sẽ thực hiện bảo trì ví cho BNB Smart Chain (BEP20) vào lúc 2022-10-12 03:00 (UTC)(10h00 giờ Việt Nam). Việc bảo trì sẽ mất khoảng một giờ.

Xin lưu ý:

  • Việc giao dịch token trên BNB Smart Chain (BEP20) sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình bảo trì ví.
  • Nạp và rút tiền trên BNB Smart Chain (BEP20) sẽ bị tạm ngừng bắt đầu từ 2022-10-12 02:55 (UTC)(9h55 giờ Việt Nam).
  • Binance sẽ mở lại việc Nạp và rút tiền sau khi quá trình bảo trì hoàn thành và sẽ không thông báo cho người dùng trong một thông báo khác.
  • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các phiên bản đã dịch và phiên bản gốc tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.
  • Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com