Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance đã thêm 10 loại tiền thay thế mới vào Cổng Chuyển đổi và Giao dịch OTC

tin-tuc-bitcoin

Sàn giao dịch Binance đã thông báo về việc bổ sung 10 altcoin mới và nhiều cặp tiền điện tử vào Cổng Chuyển đổi và Giao dịch OTC.

Cổng Chuyển đổi và Giao dịch OTC cung cấp các giao dịch tiền điện tử có quy mô lớn được thực hiện gần như ngay lập tức. Vì lý do này, đây là một nền tảng được các nhà đầu tư tiền điện tử ưa thích.

Cụ thể, Binance đã bổ sung WAN, TROY, MBL và 7 mã thông báo khác vào Cổng Chuyển đổi và Giao dịch OTC cùng với 250 cặp mới. Danh sách các mã thông báo được thêm vào là: WAN, TROY, MBL, BURGER, GTO, BOND, LSK, MLN, ATM, DOCK. Người dùng hiện có thể giao dịch các mã thông báo này để lấy BTC, BUSD, USDC, USDT và nhiều mã thông báo khác.

Giao dịch tiền điện tử mang đến rủi ro lớn, bởi vậy người dùng nên cân nhắc trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào trên Binance. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ sai sót nào đến từ người dùng.