Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Earn Ngừng Hỗ Trợ LUNA và UST

Binance Earn sẽ ngừng hỗ trợ LUNA và UST trên các dòng sản phẩm của mình để bảo vệ người dùng. Hiệu lực từ 7h pm ngày 13-05-2022( 12h pm giờ Ước).

Sản phẩm Dịch vụ bị ảnh hưởng:

Tiết kiệm(Savings) và Ký Quỹ(Staking): Các hình thức đăng ký gửi(Subscription) LUNA và UST cho hoạt động tiết kiệm cố định(Locked saving), Tiết kiệm linh hoạt(flexible saving) và Ký quỹ cố định(locked staking) sẽ không còn khả dụng. Tất cả các đăng ký hiện có sẽ được tự động đổi và ghi có vào ví giao ngay của người dùng vào lúc 10h59 Pm theo giờ Việt Nam(03:59 Pm UTC) ngày 13-05-2022. Tiền lãi tích lũy kể từ 13-05-2022 lúc 10:59 PM sẽ được thanh toán cho các đăng ký này trong quá trình đổi.

Tự động đầu tư(Auto-invest): LUNA sẽ bị xóa khỏi danh sách các loại tiền điện tử có sẵn trên hoạt động Tự động đầu tư Binance. Các Kế hoạch danh mục Đầu tư và Đơn lẻ trên Tự động Đầu tư hiện tại của LUNA sẽ tự động bị đóng. Tài sản được mua bằng các Gói danh mục đầu tư và Đơn lẻ có thể được tìm thấy trong ví giao ngay của người dùng, trong khi tiền lãi tích lũy kể từ 10:59 Pm ngày 13-05-2022 (03:59 Pm UTC) từ Tiết kiệm linh hoạt trên tài sản được mua bằng Tự động đầu tư sẽ cũng được thanh toán vào ví giao ngay của người dùng.

Đầu tư kép(Dual investment): Hoạt động Đăng ký đầu tư kép cho LUNA sẽ không còn nữa. Tất cả các đăng ký đầu tư hiện có sẽ được giải quyết theo lịch trình thanh toán. Vui lòng điền vào biểu mẫu này nếu bạn muốn đổi đăng ký của mình trước ngày thanh toán. Số tiền đã đổi sẽ bao gồm tiền lãi kể từ ngày yêu cầu được thực hiện trên biểu mẫu, số tiền này sẽ được thanh toán vào ví giao ngay của người dùng.