Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Hỗ Trợ Airdrop Terra 2.0 LUNA phiên bản mới

Sàn Binance chính thức sẽ hỗ trợ mạng Terra mới (Terra 2.0) và phân phối(airdrop) token LUNA mới cho mạng Terra này. Cho nên để dễ phân biệt, Binance sẽ đổi tên mạng Terra hiện tại thành mạng Terra Classic và các token LUNA và UST của mạng Terra classic sẽ được gọi là LUNA cũ và UST cũ.

Token mới được airdrop vẫn giữ tên là LUNA nhưng đây là LUNA phiên bản mới, hay còn được gọi là LUNA 2.0

binance-airdrop-terra-luna-2.0

Kế hoạch hỗ trợ mạng Terra mới và airdrop được thực hiện như sau:

Tạm ngừng giao dịch LUNA(cũ) và UST(cũ):

Việc Nạp và rút LUNA (cũ) và UST (cũ) trên Binance sẽ bị tạm ngừng vào lúc 21h ngày 26-05-2022(giờ Việt Nam).

Các cặp giao dịch giao ngay(spot) LUNA / BUSD và UST / BUSD sẽ bị tạm ngừng và tất cả các lệnh giao ngay đang chờ xử lý sẽ bị hủy vào 22h ngày 26-05-2022(giờ Việt Nam).

Đổi Tên của token LUNA (cũ) và UST (cũ)

LUNA (cũ) sẽ được gọi với tên là LUNC.

UST(cũ) sẽ được gọi với tên là USTC.

Thời gian phục hồi giao dịch LUNC và USTC trên sàn Binance

Giao dịch Giao Ngay(spot)

 • Giao dịch sẽ được phục hồi trở lại cho các cặp giao dịch giao ngay(spot) LUNC / BUSD và USTC / BUSD vào lúc 16h30 ngày 30-05-2022( Giờ Việt Nam)
 • Nạp và rút tiền của LUNC và USTC trên Binance sẽ tiếp tục vào lúc 16h45 ngày 30-05-2022( Giờ Việt Nam).
 • Giao dịch Hợp đồng tương lai(Binance Futures)

 • Binance Futures sẽ ra mắt hợp đồng tương lai vĩnh cửu cặp giao dịch 1000LUNC/BUSD với đòn bẩy lên tới 20 lần vào lúc 9h45 ngày 31-05-2022(giờ Việt Nam).
 • Phân phối(airdrop) LUNA mới

  Tỷ lệ airdrop LUNA mới

  Binance sẽ phân phối token của mạng Terra 2.0 (LUNA mới) cho tất cả người dùng đủ điều kiện dựa trên kế hoạch phân phối token của nhóm dự án Terra. Tỷ lệ phân bổ được tính như sau:

 • Trước tấn công: 1 aUST = 0,01827712143 LUNA 2.0
 • Trước tấn công: 1 LUNC = 1.034735071 LUNA 2.0
 • Sau tấn công: 1 USTC = 0,02354800084 LUNA 2.0
 • Sau tấn công: 1 LUNC = 0,000015307927 LUNA 2.0
 • Chi tiết về kế hoạch Phân Phối(airdrop) LUNA 2.0

  Dựa vào 2 mốc thời gian: Trước tấn công và sau tấn công, Binance sẽ sao chụp tài khoản người dùng ở 2 mốc thời gian này để tính ra số lượng tài sản người dùng đã nắm giữ để làm căn cứ cho airdrop LUNA 2.0 mới. Chi tiết như sau :

  Mốc thời gian trước tấn công

 • Tài sản nắm giữ áp dụng: LUNA cũ và Anchor UST(aUST)
 • Thời gian sao chụp số dư tài khoản: 21h59 ngày 07-05-2022(Giờ Việt Nam), ở chuỗi block mạng Terra cũ 7,544,910
 • LUNA mới được phân phối theo các tiêu chí sau:
 • Đối với người nắm giữ dưới 10.000 LUNA cũ(LUNC) : Sẽ được phân bổ chia thành 2 đợt, đợt 1: Người dùng sẽ nhận được 30% LUNA 2.0 mới trên tổng số LUNA 2.0 mới được airdrop, thời gian nhận LUNA 2.0 mới trước 15h30 ngày 31-05-2022(giờ Việt Nam). Đợt 2: 70% LUNA 2.0 mới còn lại sẽ được phân bổ hàng tháng và trong vòng 24 tháng, thời gian bắt đầu nhận đợt 2 là tháng 12-2022. Ví dụ nếu bạn được airdrop tổng cộng là 1000 LUNA 2.0 mới thì bạn sẽ nhận được 300 LUNA 2.0 mới vào trước 15h30 ngày 31-05-2022. Từ tháng 12-2022, 700 LUNA 2.0 mới còn lại sẽ được phân bổ hàng tháng, thời gian phân bổ trong vòng 24 tháng.

  Đối với Người nắm giữ trong khoảng trên 10.000 và dưới 1 triệu LUNA cũ: thời gian phân bổ LUNA 2.0 mới bắt đầu từ tháng 6 năm 2023, LUNA 2.0 mới cũng sẽ được phân bổ hàng tháng và trong vòng 24 tháng.

  Đối với Người nắm giữ trên 1 triệu LUNA cũ: thời gian phân bổ LUNA mới cũng bắt đầu từ tháng 6 năm 2023, LUNA 2.0 mới sẽ được phân bổ hàng tháng và trong vòng 48 tháng.

  Đối với Người staking LUNA và UST cũ: Sẽ được phân bổ 30% LUNA 2.0 mới trên tổng số LUNA 2.0 mới được phân phối, thời gian nhận trước 15h30 ngày 31-05-2022(giờ Việt Nam). 70% còn lại sẽ được phân bổ hàng tháng, trong vòng 24 tháng, thời gian bắt đầu là từ tháng 12-2022. Thời gian và tỉ lệ phân bổ tương tự trường hợp người nắm giữ dưới 10.000 LUNA cũ.

  Mốc thời gian Sau tấn công

 • Tài sản nắm giữ áp dụng: LUNA cũ và UST cũ
 • Thời gian sao chụp số dư tài khoản : 23h38 ngày 26-05-2022(giờ Việt Nam), ở chuỗi block mạng Terra cũ 7,790,000
 • Đối tượng áp dụng và tỉ lệ phân bổ như sau
 • Tất cả người dùng nắm giữ LUNA cũ và UST cũ sẽ được phân bổ LUNA 2.0 mới. Tỉ lệ phân bổ như sau: người dùng sẽ được phân bổ trước 30% LUNA 2.0 mới trên tổng số LUNA 2.0 mới được phân phối trước 15h30 ngày 31-05- 2022. 70% còn lại sẽ được phân bổ hàng tháng, trong vòng 24 tháng, thời gian bắt đầu là từ tháng 12-2022. Thời gian và tỉ lệ phân bổ tương tự trường hợp người nắm giữ dưới 10.000 LUNA cũ

  Lưu ý:

  Ảnh chụp số dư tài khoản trước cuộc tấn công sẽ bao gồm: số dư LUNA (cũ) trong tài khoản Spot, tài khoản Ký quỹ, tài khoản Tiết kiệm, tài khoản Staking và tài khoản Coin-Margined Futures, nhưng sẽ loại trừ tài khoản USDT-Margined Futures.

  Ảnh chụp số dư tài khoản sau cuộc tấn công sẽ bao gồm: số dư LUNA (cũ) và UST (cũ) trong tài khoản Spot. LUNA (cũ) và UST (cũ) được vay từ Margin hoặc Crypto Loans, hoặc LUNA (cũ) và UST (cũ) được chuyển đến tài khoản Spot từ các tài khoản này, sẽ không đủ điều kiện airdrop.

  Binance Staking sẽ thông báo thêm với nhiều chi tiết hơn liên quan đến airdrop cho người dùng có LUNA (cũ) và UST (cũ) trong tài khoản Locked Staking của họ.

  Các cá nhân, tổ chức và quốc gia bị trừng phạt của Hoa Kỳ không đủ điều kiện để nhận airdrop này.

  Đăng ký tài khoản và Mua Bán LUNA 2.0 trên Sàn