Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Binance Hoàn Tất Đốt 1,335,888 BNB Lần Thứ 17

Sàn Binance đã hoàn thành việc đốt token BNB( Burn Bnb) hàng quý lần thứ 17 của mình với số lượng là 1,335,888 BNB (tương đương khoảng 639,462,868 USD) vào ngày 18/10/2021.

Chi tiết các đợt đốt BNB cho đến hiện nay:

san-binance-hoan-thanh-dot-dot-bnb-lan-thu-17

Txid của Đợt đốt BNB hàng quý lần thứ 17:

san-binance-hoan-thanh-dot-dot-bnb-lan-thu-17

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com