Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Isolated Margin cho TRB, WNXM và TCT

Binance đã cho phép giao dịch ký quỹ cô lập (isolated margin) cho các tài sản và cặp giao dịch sau:
  • Tài sản Isolated Margin mới: TRB, WNXM, TCT
  • Tài sản có thể vay Isolated mới: TRB, WNXM, TCT

Binance-Isolated-Margin-cho-TRB-WNXM-TCT

Cặp giao dịch Isolated Margin mới: TRB/BTC, TRB/USDT, WNXM/BTC, WNXM/USDT, TCT/BTC, TCT/USDT

Chương trình ưu đãi miễn lãi vay TRB, WNXM và TCT từ 01:00 PM ngày 03/09/2020 đến 12:59 PM ngày 11/09/2020 (giờ Việt Nam).

Sàn Binance - Giao dịch tiền mã hoá - Mua bán Bitcoin BTC, Ethereum ETH, Tether USDT

Mua Bán Tiền Ảo

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com