Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Liquid Swap bổ sung ATA và mở thêm hai nhóm thanh khoản mới

tin-tuc-bitcoin

Theo thông báo mới nhất, Binance Liquid Swap đã bổ sung thêm ATA và mở thêm hai nhóm thanh khoản mới là ATA / BTC và ATA / USDT.

Liquidity Swap là một pool thanh khoản được phát triển dựa trên AMM (Automatic Market Maker). Giống như tất cả các sàn giao dịch tài chính phi tập trung (DeFi) khác, Liquidity Swap bao gồm các nhóm thanh khoản khác nhau, với hai mã thông báo kỹ thuật số hoặc tài sản fiat trong mỗi nhóm thanh khoản.

Lưu ý: Thêm tiền vào nhóm thanh khoản sẽ có những rủi ro nhất định và phát sinh thêm phí giao dịch.