Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Liquid Swap đóng Pool thanh khoản và vô hiệu hóa chức năng Swap của LUNA

Theo thông báo từ sàn Binance vào lúc 11:45 ngày 13/05/2022

Binance Liquid Swap đã đóng tất cả các nhóm cung cấp thanh khoản(Liquidity Pool) đối với LUNA coin. Đồng thời chức năng hoán đổi(swap) cho các cặp giao dịch LUNA cũng đã bị vô hiệu hóa.

binance-liquid-swap-terra-luna

Các Pool thanh khoản bị ảnh hưởng như sau:

  • LUNA / BUSD
  • LUNA / BNB
  • LUNA / USDT
  • Người dùng vẫn có thể rút tài sản của mình từ các Pool thanh khoản ở trên và vui lòng KHÔNG tiếp tục thêm tiền vào các Pool thanh khoản này.

    Việc đóng Pool thanh khoản không ảnh hưởng đến tài sản hiện có, hãy yên tâm rằng tài sản của bạn vẫn an toàn. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào.

    Đội ngũ Binance