Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance nâng cấp chức năng trong tài khoản phụ, kích hoạt ứng dụng tự phục vụ

tin-tuc-bitcoin

Binance thông báo đã nâng cấp chức năng quản lý trong tài khoản phụ, đồng thời kích hoạt ứng dụng tự phục vụ dành cho người dùng.

Chức năng mới trong tài khoản phụ cho phép người dùng linh hoạt phân bổ tài sản và quản lý quỹ, được cung cấp riêng cho khách hàng đại diện cho tổ chức và người dùng VIP. Chức năng này sẽ hoạt động từ ngày 17 tháng 3 năm 2022 lúc 00:00 (UTC).

  • Nhà đầu tư có thể ủy thác cho nhiều trading team quản lý tài sản thông qua việc tạo nhiều tài khoản phụ.
  • Nhà đầu tư có thể rút tiền hoặc lên lịch rút tiền từ tài khoản phụ bất kỳ lúc nào.
  • Các tài khoản phụ do nhà đầu tư tạo ra được hưởng phí giao dịch như bình thường.
  • Các trading team có thể thực hiện nhiều chiến lược khác nhau trong các tài khoản phụ trong quá trình quản lý quỹ cho các nhà đầu tư. Các chiến lược đều được bảo mật, nhà đầu tư không thể xem các lệnh mở của tài khoản phụ.
  • Khối lượng giao dịch của các tài khoản phụ được tính vào khối lượng giao dịch tổng thể của trading team, do đó được hưởng phí giao dịch thấp hơn.
  • Tài khoản nắm giữ tài sản có giá trị tương đương hơn 1 triệu USD hoặc tài khoản VIP cấp độ 3 trở lên mới có thể kích hoạt chức năng tài khoản phụ.