Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance NFT mở hoạt động rút tiền cho MOBOX NFT Avatar

tin-tuc-bitcoin

Người dùng đã tham gia vào các sự kiện MOBOX trong Chương trình Binance Mini vào tháng 12 năm 2021 và nhận được MOBOX NFT Avatar trong tài khoản, hiện có thể rút Ảnh đại diện MOBOX NFT từ Binance NFT Marketplace.

Thông báo này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5 tháng 4 năm 2022 . Đợt giảm giá MOBOX NFT Avatar sắp tới của MOBOX và Galler sẽ phát hành các tiện ích mới cho Ảnh đại diện MOBOX NFT và Binance NFT cũng có thể công bố các tiện ích mới cho Ảnh đại diện MOBOX NFT ở giai đoạn sau.

Người dùng đủ điều kiện đã tham gia các sự kiện MOBOX của Chương trình Binance Mini vào tháng 12 năm 2021 sẽ cần đăng nhập bằng địa chỉ email được sử dụng để đăng ký Chương trình MOBOX Binance Mini mới có thể xem Hình đại diện MOBOX NFT trong phần Tài sản trong Trung tâm người dùng NFT trên Binance NFT.

MOBOX là một nền tảng DeFi kết, đồng thời được tối ưu hóa với các NFT chơi game để tạo GameFi. MBOX là mã thông báo tiện ích gốc của nền tảng và được sử dụng làm tiền tệ trong trò chơi để quản trị, đặt cược và mở hộp bí ẩn NFT.

Bộ sưu tập NFT có nhiều MOMO khác nhau, mỗi MOMO có một hashpower ngẫu nhiên với các thuộc tính có thể được sử dụng trong trò chơi. Mỗi Hộp bí ẩn sở hữu một NFT có giá 0,001 BNB. 5.000 NFT Mystery Box có tổng giá trị ước tính là 1.000.000 đô la dựa trên giá thị trường vào ngày 18 tháng 2 năm 2022. Hộp Bí ẩn bao gồm NFT ở 6 cấp độ hiếm khác nhau: Phổ biến, Không phổ biến, Duy nhất, Hiếm, Cực kiếm và Huyền thoại.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com