Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance niêm yết giao dịch Osmosis (OSMO)

Binance sẽ niêm yết Osmosis(OSMO) và sẽ mở giao dịch cho các cặp giao dịch giao ngay vào lúc 17h00 ngày 28-10-2022 theo giờ Việt Nam.

binance-niem-yet-omosis-osmo

  • Các cặp giao dịch giao ngay mới: OSMO / BTC, OSMO / BUSD và OSMO / USDT
  • Người dùng bây giờ có thể bắt đầu ký gửi OSMO vào sàn Binance để chuẩn bị giao dịch
  • Rút tiền cho OSMO sẽ mở lúc 17h00 ngày 29-10-2022 theo giờ Việt Nam.
  • Phí niêm yết OSMO: 0 BNB
  • Lưu ý: Thời gian mở rút tiền là thời gian ước tính để người dùng tham khảo. Người dùng có thể xem trạng thái rút tiền thực tế trên trang rút tiền.

    Ngoài ra, Binance sẽ thêm OSMO làm tài sản có thể vay mới trên Ký quỹ chéo(cross margin) và Ký quỹ biệt lập(isolated margin) trong vòng 48 giờ kể từ 17h00 ngày 28-10-2022 theo giờ Việt Nam.

  • Các cặp ký quỹ chéo(cross margin) mới: OSMO / BUSD, OSMO / USDT
  • Các cặp ký quỹ biệt lập(isolated margin) mới: OSMO / BUSD, OSMO / USDT
  • Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com