Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Olympics Khu Vực SEA

Vòng 1

Trong vòng đầu tiên, bạn sẽ cạnh tranh để trở thành một trong những trader đứng đầu quốc gia của bạn. Top 25 traders sẽ nhận một giải thưởng. Bạn sẽ đủ điều kiện vào vòng tiếp theo nếu bạn nằm trong top 25 trader và sẽ đại diện cho quốc gia mình để tranh tài với 4 nước khác. Cuộc thi giao dịch khu vực Đông Nam Á sẽ diễn ra từ ngày 04/09/2020 đến 20/09/2020. Chúng tôi sẽ mang đến giải thưởng lên tới $15,200 bằng BNB.

binance-olympics-khu-vuc-sea

Vòng 2

Top 25 trader mỗi quốc gia sẽ đi tiếp vào vòng sau. Vòng này mỗi người sẽ cùng nhau tạo thành một đội đại diện cho nước mình. Chúng tôi sẽ tính toàn bộ PNL của mỗi đội (tổng cộng kết quả lợi nhuận và thua lỗ riêng trong đội) và tổng khối lượng giao dịch Hợp đồng tương lai hàng quý COIN-Ⓜ trên tài khoản Binance trên tất cả các Hợp đồng tương lai hàng quý COIN-Ⓜ trong thời gian diễn ra cuộc thi

binance-olympics-khu-vuc-sea

Đăng Ký Tài Khoản Binance

Link