Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Binance sẽ hỗ trợ di dời Token và Hard Fork của SingularityNET (AGI)

Binance sẽ hỗ trợ Kế hoạch di dời Token và Hard Fork của SingularityNET (AGI). Hoạt động nạp và rút AGI sẽ bị tạm ngưng vào lúc 12:00 PM ngày 28/05/2021 (Giờ Việt Nam).

Hãy chú ý:

Hoạt động nạp và rút AGI sẽ bị tạm ngưng vào lúc 12:00 PM ngày 28/05/2021 (Giờ Việt Nam). Hãy đảm bảo bạn dành ra đủ thời gian để khoản nạp AGI của bạn được xử lý kịp thời trước thời điểm trên. Nếu bạn nạp tiền sau mốc thời gian này, token sẽ không được ghi nhận vào tài khoản của bạn.

Giao dịch của cặp giao dịch AGI hiện tại (AGI/BTC) sẽ bị tạm ngưng, cặp giao dịch sẽ bị hủy niêm yết và các lệnh đang chờ xử lý sẽ bị hủy vào lúc 14:00 ngày 28/05/2021 (Giờ Việt Nam).

Ảnh chụp màn hình các khoản do người dùng nắm giữ sẽ được thực hiện vào lúc 15:00 ngày 28/05/2021 (Giờ Việt Nam).

Binance sẽ thu hồi tất cả số dư AGI và bắt đầu phân bổ AGIX cho tất cả người dùng hợp lệ với tỷ lệ 1 AGI = 1 AGIX. Sàn sẽ mở giao dịch cho cặp giao dịch mới là AGIX/BTC vào lúc 15:00 ngày 02/06/2021 (Giờ Việt Nam).

Binance sẽ tạo một thông báo riêng sau khi quá trình di dời hard fork và token hoàn tất để báo người dùng về thời điểm có thể bắt đầu nạp và rút AGIX. Hợp đồng thông minh AGIX mới: ERC20: 0x5B7533812759B45C2B44C19e320ba2cD2681b542

Quan trọng:

Cộng đồng đã đồng ý với đề xuất đúc thêm 1 tỷ token AGIX (gấp đôi lượng cung với 1 tỷ token hiện tại) trên Chuỗi Cardano, số token này sẽ được phát hành đần với tỷ lệ giảm trong vòng 91 năm sau khi được đúc.

Sau khi hoàn tất di dời token, các khoản nắm giữ token hiện hữu sẽ có thể bị pha loãng lên đến 50% nếu không thực hiện bất kỳ thao tác nào.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com