Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance sẽ hỗ trợ Hard Fork BitShares (BTS)

Binance sẽ hỗ trợ đợt hard fork sắp tới của BitShares do nhóm New BitShares khởi xướng và sẽ phân phối mã NBS mới cho người dùng nắm giữ BTS.

binance-ho-tro-hard-fork-bitshare

Binance sẽ sao chụp nhanh tất cả các token BTS do người dùng Binance nắm giữ tại thời điểm nắm giữ BitShares cuối cùng trước ngày 20/09/10 1:55 CH (UTC) và sẽ phân phối mã token mới NBS với tỷ lệ 1 BTS = 1 NBS. Việc gửi tiền và rút tiền của BTS sẽ bị tạm ngừng bắt đầu từ 1:00 chiều ngày 20/09/10 (UTC) và sẽ mở lại sau khi hard fork hoàn tất. Xin lưu ý rằng giao dịch của BTS sẽ không bị ảnh hưởng trong đợt hard fork.

Binance cũng sẽ niêm yết NBS, với thời gian bắt đầu giao dịch chính xác sẽ được xác nhận vào một ngày sau đó.

Lưu Ý:

  • Các token BTS đang chờ gửi hoặc rút tiền tại thời điểm sao chụp nhanh sẽ không được tính vào số dư BTS của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn để lại đủ thời gian để hoàn tất việc gửi tiền và rút tiền trước khi có được sao chụp nhanh số dư BTS
  • Số dư BTS dưới 1 BTS (bao gồm cả số dư trong lệnh giao dịch) sẽ không đủ điều kiện để nhận token mới NBS.
  • BTS được giữ trong tài khoản phụ sẽ được kết hợp vào tài khoản chính tương ứng. Các tài khoản phụ sẽ không nhận riêng token mới
  • NBS sẽ được phân phối cho người dùng và việc rút tiền sẽ mở lại sau khi quá trình Hard fork được coi là ổn định và an toàn.
  • Sàn Binance : https://sanbinance.com

    Đăng ký tài khoản Binance