Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance sẽ hỗ trợ hoán đổi Mainnet của ERC20 Injective Protocol (INJ)

tin-tuc-bitcoin

Binance sẽ bắt đầu hoán đổi mã thông báo ERC20 Injective Protocol (INJ) sang mã thông báo INJ của mainnet.

Binance sẽ tạm dừng việc vay ký quỹ INJ / BUSD, INJ / USDT và INJ / BTC vào ngày 11 tháng 4 năm 2022 lúc 02:00 (UTC). Binance sẽ mở lại hoạt động vay ký quỹ riêng cho INJ khi mạng chính của Injective Protocol (INJ) ổn định.

Các hoạt động gửi và rút tiền của ERC20 Injective Protocol (INJ) sẽ bị tạm dừng bắt đầu từ 10:00 (UTC) ngày 11 tháng 4 năm 2022, sau đó sẽ tiến hành hoán đổi mainnet của ERC20 Injective Protocol (INJ). Hãy đảm bảo rằng các khoản tiền gửi ERC20 INJ được xử lý trước thời điểm này.

Lưu ý:

  • Hoạt động gửi và rút tiền mã thông báo ERC20 INJ sẽ không khả dụng sau khi hoán đổi mainnet.
  • Hoạt động gửi và rút mã thông báo INJ trên mạng BEP2 và BEP20 sẽ không bị ảnh hưởng.
  • Binance sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật của người dùng có INJ trong tài khoản Binance.
  • Việc mở các khoản tiền gửi và rút tiền của mã thông báo mainnet Injective Protocol (INJ) sẽ được thông báo trong một bài viết khác.
  • Giao thức Injective (INJ) là một giao thức chuỗi chéo phân cấp phi tập trung tương thích với Ethereum. Giao thức không chỉ hỗ trợ người dùng Ethereum mà còn có thể kết nối người dùng từ các mạng blockchain khác nhau thành một cộng đồng tiền điện tử.

    Mã thông báo INJ là mã thông báo quản trị và tiện ích phi tập trung của Giao thức Injective. INJ cực kỳ quan trọng có tác động đến các hoạt động quản trị, tài sản thế chấp phái sinh, nhà tạo lập thị trường, bảo mật giao thức, khuyến khích người chuyển tiếp, v.v. Mã thông báo INJ cho phép người dùng tham gia vào hệ sinh thái thông qua cấu trúc tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).

    Injective DEX tính phí trao đổi 0,1% đối với nhà sản xuất và 0,2% đối với người mua. Các nhà tạo lập thị trường đóng góp vào tính thanh khoản của bootstrap trên nền tảng giao dịch DEX đủ điều kiện để được giảm phí.