Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance sẽ hỗ trợ kế hoạch đổi tên và di chuyển mã thông báo Anyswap (ANY)

tin-tuc-bitcoin

Binance sẽ hỗ trợ kế hoạch đổi tên và di chuyển mã thông báo Anyswap (ANY). Mã thông báo Anyswap (ANY) sẽ được đổi tên thành Multichain (MULTI). Chi tiết về sự thay đổi này như sau:

 • Vào lúc 08:00 (UTC) ngày 25 tháng 3 năm 2022, Binance sẽ tạm ngưng ANY/USDT, ANY/BUSD và ANY/BTC dành cho sản phẩm vay ký quỹ.
 • Vào lúc 08:00 (UTC) ngày 29 tháng 3 năm 2022, Binance sẽ đóng tất cả các vị thế ký quỹ ANY, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả lệnh ký quỹ ANY nào đang chờ xử lý, sau đó hủy bỏ giao dịch ký quỹ với các cặp ANY/USDT, ANY/BUSD và ANY/BTC.
 • Binance sẽ xóa tất cả cặp giao dịch ANY (ANY/BTC, ANY/BUSD và ANY/USDT) vào lúc 04:00 (UTC) ngày 30 tháng 3 năm 2022 và tất cả các lệnh giao dịch giao ngay đang chờ xử lý sẽ bị hủy.
 • Các hoạt động gửi và rút tiền của ANY sẽ bị tạm dừng vào lúc 04:30 (UTC) ngày 30 tháng 3 năm 2022. Vui lòng đảm bảo các giao dịch ANY được xử lý trước thời điểm trên.
 • Các hoạt động giao dịch liên quan đến ANY sau ngày 30 tháng 3 năm 2022 lúc 04:30 (UTC) sẽ chỉ được xử lý sau khi quá trình di chuyển hoàn tất. Theo đó, ANY sẽ không thể thực hiện hoán đổi mã thông báo.
 • Binance sẽ thu hồi tất cả ANY và bắt đầu phân phối MULTI cho người dùng đủ điều kiện với tỷ lệ 1 ANY = 1 MULTI.
 • Sau đó, sàn giao dịch sẽ mở hoạt động cho các cặp giao dịch giao ngay MULTI / BTC, MULTI / BUSD và MULTI / USDT vào lúc 04:00 (UTC) ngày 6 tháng 4 năm 2022.
 • Binance sẽ đưa ra một thông báo riêng sau khi quá trình hoán đổi mã thông báo hoàn tất về việc ngừng tạm dừng hoạt động gửi và rút tiền của MULTI.
 • Sau đó, chức năng chuyển đổi sẽ không khả dụng cho mã thông báo ANY và các hoạt động gửi – rút BẤT KỲ sẽ không được hỗ trợ.
 • Địa chỉ hợp đồng mới của MULTI (BEP20): x9fb9a33956351cf4fa040f65a13b835a3c8764e3.
 • Việc phân phối MULTI sẽ được hoàn thành muộn nhất vào 03:30 (UTC) ngày 6 tháng 4 năm 2022 trước khi giao dịch MULTI được mở.
 • Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com