Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance sẽ hỗ trợ nâng cấp và hard fork cho mạng Theta (THETA)

tin-tuc-bitcoin

Binance là nền tảng trao đổi tiền điện tử lớn nhất trên toàn cầu. Tại thời điểm viết bài, Binance đang có khoảng 90 triệu người dùng và hơn 600 loại tiền điện tử đã được niêm yết trên Binance.

Mạng Theta là blockchain cho phép người dùng tận dụng các dịch vụ phát trực tuyến video trên internet. Theta Network cũng cung cấp các giải pháp công nghệ cho các trình xác thực, điển hình như Google, Sony và Samsung.

Để đảm bảo rằng giao dịch không bị ảnh hưởng trong quá trình nâng cấp mới, Theta Network đã hợp tác với Binance. Nâng cấp và hard fork của Theta Network (THETA) sẽ diễn ra ở chiều cao khối Theta Network là 14,526,120 vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, lúc 19:00 giờ UTC. Theo thông báo của Binance, việc gửi và rút tiền sẽ bị tạm dừng vào ngày 14 tháng 3 năm 2022, lúc 18:00 UTC.

Binance đưa ra một số lưu ý như sau:

  • Mặc dù người dùng không thể gửi tiền và rút tiền, nhưng vẫn được phép thực hiện giao dịch trên nền tảng. Thời gian hoàn thành ước tính chỉ mang tính chất tham khảo.
  • Binance sẽ xử lý tất cả các yêu cầu kỹ thuật gặp phải đối với người dùng nắm giữ THETA trong tài khoản Binance.
  • Nâng cấp Mạng Theta (THETA) và hard fork sẽ không dẫn đến việc tạo ra các mã thông báo mới.
  • Binance sẽ mở lại việc gửi và rút tiền cho THETA sau khi mạng được nâng cấp ổn định và sẽ thông báo trong một bài viết khác.
  • Với việc nâng cấp, Theta Network đặt mục tiêu giảm cổ phần của Node Validators từ 2 triệu xuống 200.000. Đây là một sự khác biệt lớn chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho Mạng Theta, cho phép nhiều người dùng hơn chạy các Nút xác thực và phân cấp hơn nữa giao thức Theta.