Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance sẽ hợp nhất mã thông báo Rari (RGT) và Tribe (TRIBE)

tin-tuc-bitcoin

Binance sẽ tiến hành hợp nhất mã thông báo Rari (RGT) và Tribe (TRIBE). Cụ thể là các mốc thời gian như sau:

  • 11:00 (UTC) ngày 9 tháng 3 năm 2022 , Binance sẽ tạm dừng việc vay ký quỹ của các cặp giao dịch sau: RGT / USDT, RGT / BUSD và RGT / BTC.
  • 11:00 (UTC) ngày 11 tháng 3 năm 2022, Binance sẽ đóng tất cả các vị trí ký quỹ RGT, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh ký quỹ RGT đang chờ xử lý. Sau đó, Binance sẽ xóa các cặp giao dịch ký quỹ RGT / USDT, RGT / BUSD và RGT / BTC.
  • 04:00 (UTC) ngày 14 tháng 3 năm 2022, Binance sẽ xóa tất cả các cặp giao dịch giao ngay RGT hiện có (RGT / USDT, RGT / BUSD, RGT / BNB và RGT / BTC) và hủy tất cả các lệnh giao ngay RGT đang chờ xử lý.
  • 04:30 (UTC) ngày 14 tháng 3 năm 2022, Binance sẽ tạm dừng việc gửi và rút tiền RGT.
  • Lưu ý rằng hãy hoàn thành các giao dịch gửi và rút RGT trước thời điểm trên. Sau đó, Binance sẽ tiến hành chuyển đổi RGT thành TRIBE với tỷ lệ 1 RGT = 26,705673430 TRIBE. Việc chuyển đổi dự kiến ​​sẽ được hoàn thành muộn nhất vào 04:00 (UTC) ngày 21 tháng 3 năm 2022.

    Binance sẽ đưa ra một thông báo chính thức sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất. Sau đó, người dùng có thể gửi RGT và đổi RGT lấy mã thông báo TRIBE. Trong thời gian trên, tất cả các dịch vụ liên quan đến TRIBE đều hoạt động như bình thường.