Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance sẽ niêm yết GMX (GMX)

Binance sẽ niêm yết GMX (GMX) và sẽ mở giao dịch cho các cặp giao dịch GMX / BTC, GMX / BUSD và GMX / USDT vào lúc 2022-10-05 10:00 (UTC)(17h00 theo giờ Việt Nam).

binance-niem-yet-gmx

Người dùng hiện có thể bắt đầu gửi GMX để chuẩn bị giao dịch.

Rút tiền cho GMX sẽ mở lúc 2022-10-05 10:00 (UTC)(17h00 giờ Việt Nam).

Lưu ý: Thời gian mở rút tiền là thời gian ước tính để người dùng tham khảo. Người dùng có thể xem trạng thái rút tiền thực tế trên trang rút tiền.

Phí niêm yết GMX: 0 BNB.

GMX (GMX) là gì?

GMX là một sàn giao dịch giao ngay và vĩnh viễn phi tập trung hỗ trợ phí hoán đổi thấp và các giao dịch không ảnh hưởng đến giá cả. GMX là token tiện ích và quản trị gốc của sàn giao dịch.

Lưu Ý:

Khu vực The Inovation zone là một khu vực giao dịch chuyên dụng, nơi người dùng có thể giao dịch các token mới niêm yết, có khả năng biến động cao hơn và có rủi ro cao hơn các token khác.

Trước khi có thể giao dịch trong The Inovation zone, tất cả người dùng phải truy cập phiên bản web của trang giao dịch The inovation zone để đọc kỹ Điều khoản sử dụng của Binance và hoàn thành bảng câu hỏi như một phần của Tuyên bố từ chối trách nhiệm ban đầu. Xin lưu ý rằng sẽ không có bất kỳ hạn chế giao dịch nào đối với các cặp giao dịch trong Vùng đổi mới.

GMX là một token tương đối mới có rủi ro cao hơn bình thường và do đó có thể sẽ phải chịu sự biến động giá cao. Hãy đảm bảo rằng bạn thực hiện đủ quản lý rủi ro, đã tự nghiên cứu về các nguyên tắc cơ bản của GMX và hiểu đầy đủ về dự án trước khi chọn giao dịch token.