Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Staking Cố Định Cho NEM (XEM)

Binance Staking sẽ hỗ trợ Staking Cố định cho NEM (XEM) bắt đầu từ 07:00 PM ngày 18/08/2020 (giờ Việt Nam), bao gồm các sản phẩm staking có thời gian khóa trong vòng 30 ngày.

staking-co-dinh-binance

Thông tin chi tiết xem ở bên dưới:
  • Định dạng Staking Cố định: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
  • Thời gian tính lãi: từ 07:00 AM (giờ Việt Nam) của ngày sau khi staking cố định được xác nhận cho đến hết thời gian khóa tương ứng của sản phẩm.
  • Thời điểm trả lãi: Ngay sau khi sản phẩm đáo hạn
Các sản phẩm được hỗ trợ (Staking Cố định Tức thì)

staking-co-dinh-binance

Lưu Ý :
  • Thời gian mở khóa XEM cho các sản phẩm staking cố định: 1 ngày.
  • Người dùng có thể xem tài sản staking cố định bằng cách truy cập Ví tiền > Savings > PoS.
  • Sau khi token của bạn đã bị khóa để tham gia sản phẩm Staking Cố định, chúng sẽ không còn được nhận phần thưởng staking hàng tháng nữa.