Binance Staking Cố Định Cho NEM (XEM)

Binance Staking sẽ hỗ trợ Staking Cố định cho NEM (XEM) bắt đầu từ 07:00 PM ngày 18/08/2020 (giờ Việt Nam), bao gồm các sản phẩm staking có thời gian khóa trong vòng 30 ngày.

staking-co-dinh-binance

Thông tin chi tiết xem ở bên dưới:
  • Định dạng Staking Cố định: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
  • Thời gian tính lãi: từ 07:00 AM (giờ Việt Nam) của ngày sau khi staking cố định được xác nhận cho đến hết thời gian khóa tương ứng của sản phẩm.
  • Thời điểm trả lãi: Ngay sau khi sản phẩm đáo hạn
Các sản phẩm được hỗ trợ (Staking Cố định Tức thì)

staking-co-dinh-binance

Lưu Ý :
  • Thời gian mở khóa XEM cho các sản phẩm staking cố định: 1 ngày.
  • Người dùng có thể xem tài sản staking cố định bằng cách truy cập Ví tiền > Savings > PoS.
  • Sau khi token của bạn đã bị khóa để tham gia sản phẩm Staking Cố định, chúng sẽ không còn được nhận phần thưởng staking hàng tháng nữa.