Binance Staking DeFi BNB va BUSD

Binance Staking sẽ mở đăng ký BNB và BUSD cho Staking DeFi vào lúc 08:00 PM ngày 11/09/2020 (giờ Việt Nam). BNB và BUSD sẽ được dùng để staking Curve với APR lên đến 60%. Danh sách sản phẩm:

binance-staking-defi-bnb-busd-curve

Xin lưu ý:

  • Người dùng có thể xem tài sản DeFi Staking bằng cách đi tới Ví> Tiết kiệm> DeFi Staking.
  • Sau khi BNB của bạn bị khóa bằng cách sử dụng sản phẩm DeFi Staking, BNB của bạn sẽ không còn được tính vào các phép tính BNB trung bình của bạn cho các hoạt động khác trên Binance.
  • Cảnh báo rủi ro: Binance luôn nỗ lực để mang đến cho người dùng những dự án Staking DeFi tốt nhất. Tuy nhiên, Binance chỉ đóng vai trò làm nền tảng giới thiệu dự án và cung cấp cho người dùng những dịch vụ liên quan, như là tiếp cận đến tài sản trên các dự án DeFi thông qua proxy và phân bổ thu nhập, v.v. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xuất phát từ vấn đề bảo mật của các hợp đồng on-chain.

    Sàn Binance : https://sanbinance.com

    Đăng ký tài khoản Binance