Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Tiết Kiệm Stablecoin Lãi Suất Năm Đến 14.8%

Binance Triển Khai Sản Phẩm Tiết Kiệm Stablecoin Có Lãi Suất Năm Lên Đến 14.8%, Cộng Với Ưu Đãi Nhận Ngẫu Nhiên Một Token DeFi!

binance-saving

Binance sẽ thêm BUSD, USDT và USDC vào Binance Savings kể từ 07:00 PM ngày 19/08/2020 (giờ Việt Nam), hỗ trợ các sản phẩm có kỳ hạn 14 ngày. Tất cả người dùng đăng ký thành công sản phẩm tiết kiệm cũng sẽ được nhận ngẫu nhiên một token DeFi làm phần thưởng.

Chi tiết Hoạt động Sản phẩm Tiết kiệm

 • Định dạng đăng ký: Theo cơ sở đến trước thì được trước.
 • Thời gian đăng ký: từ 07:00 PM ngày 19/08/2020 đến 07:00 PM ngày 20/08/2020 (giờ Việt Nam).
 • Thời gian tính lãi: từ 07:00 PM ngày 08/20/2020 (giờ Việt Nam) cho đến hết thời hạn của sản phẩm.

binance-saving

* Lãi suất tính theo năm là 14.8%, đã bao gồm một token DeFi thưởng có giá trị tương đương lãi suất năm 7.4%.

Phần Thưởng Token DeFi

 • Người dùng sẽ nhận được thêm một khoản thưởng token DeFi cho mỗi lô đã đăng ký, với giá trị tương đương với thu nhập từ lãi suất của mỗi lô. Cụ thể, thu nhập từ lãi suất của một lô là 0.284 USDT, vậy nên giá trị của token DeFi thưởng cũng sẽ là 0.284 USDT.
 • Token DeFi thưởng sẽ được chọn ngẫu nhiên trong số 12 đồng coin sau: COMP, MKR, SNX, BAL, LEND, REN, BNT, LRC, KNC, KAVA, RUNE và YFI.
 • Token DeFi thưởng sẽ được phân bổ trong vòng 7 ngày kể từ lúc kết thúc chương trình, và thu nhập từ lãi suất sẽ được phân bổ vào ngày rút tiền.
 • Nếu chức năng “tự động chuyển” được sử dụng để chuyển một tài sản kỳ hạn cố định ra ngoài, tất cả lợi nhuận sẽ tự động bị hủy bỏ.

Lưu Ý:

 • Số tiền đã đăng ký tham gia sản phẩm của Binance Savings sẽ không thể được sử dụng để tính phần thưởng staking.
 • Phân bổ phần thưởng token DeFi sẽ được dựa trên giá của mỗi đồng coin DeFi vào thời điểm phân bổ phần thưởng.
 • Người dùng sẽ không thể đăng ký thêm đối với một sản phẩm sau khi đã đạt đến giới hạn tối đa.
 • Binance Savings sẽ điều chỉnh loại tài sản được hỗ trợ, lãi suất, giới hạn cá nhân và tổng giới hạn đăng ký dựa trên tình hình thị trường và quản lý rủi ro nội bộ của chúng tôi.
 • Vui lòng xem Điều khoản Sử dụng Binance trước khi tham gia bất kỳ sản phẩm nào trên nền tảng Binance Savings.