Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Cách thức kiếm 100% APY với tiền đặt cọc BNB

Binance Staking chính thức thông báo về các hoạt động đặt cược BNB mang lại lợi nhuận cao. Nếu làm đủ một trong những bước dưới đây, bạn sẽ có thể kiếm được tới 100% APY với việc đặt cược BNB.

 • Hình thức Staking cố định: Nguyên tắc đến trước, được trước.
 • Khoảng thời gian tính lãi : Từ 00:00 AM (UTC) vào ngày sau khi đặt cược được xác nhận đến cuối kỳ hạn của sản phẩm tương ứng.
 • Thời gian trả lãi : Hàng ngày.
 • Hoạt động 1: Tích lũy BNB trong 120 ngày hưởng lên tới 12,99% APY.

  binance

  Hoạt động 2: Ghi tên mình trong Whitelist để kiếm APY lên tới 100% APY thông qua đặt cược BNB.

  Thời gian khuyến mãi : 2022-03-08 lúc 12:00 CH (UTC) đến 2022-03-15 lúc 11:59 AM (UTC).

  Sau khi hoàn thành các bước đặt cược như ở bên dưới trong thời gian diễn ra ưu đãi, người dùng sẽ có đủ điều kiện để tham gia chương trình khuyến mãi. Nền tảng sẽ chọn ra 10.000 người chiến thắng để đưa vào Whitelist. Sau đó, những người dùng trong Whitelist có thể đặt cược BNB và kiếm được APY lên tới 100%.

  binance

  Làm thế nào để được ghi danh trong Whitelist?

  Đối với những người dùng hiện tại đã sử dụng Locked Staking trước khi có khuyến mãi:

 • Đăng ký các sản phẩm đặt cược dưới đây để có cơ hội lọt vào danh sách 5.000 người dùng được chọn từ tất cả những người tham gia đạt đủ điều kiện:
 • binance

  Đối với những người dùng mới lần đầu tiên tham gia vào Locked Staking trong thời gian khuyến mãi:

 • Đăng ký các sản phẩm đặt cược dưới đây để có cơ hội lọt vào danh sách 5.000 người dùng được chọn từ tất cả những người tham gia đạt đủ điều kiện.
 • binance

  Lưu ý:
 • Tài sản ký quỹ có thể được tra cứu bằng việc thực hiện các bước: Wallets -> Earn -> Locked Staking -> Locked.
 • Tỷ lệ hoàn vốn được điều chỉnh hàng ngày theo phần thưởng đặt cược trên chuỗi.
 • Thời gian mở khóa cho các sản phẩm Locked Staking: 1 ngày.
 • Người dùng có thể chọn hoàn trả sớm trước thời hạn. Tiền gốc sẽ được chuyển vào tài khoản giao ngay sau khi hoàn trả.
 • Giao dịch tiền điện tử có mức độ rủi ro cao. Vậy nên hãy thận trọng khi thực hiện các giao dịch. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào trong giao dịch của người dùng.