Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Cách thức staking BTTC kiếm APY lên tới 100,99% với phần thưởng lên đến 33,9 tỷ BTTC

Binance Staking ra mắt các hoạt động BTTC Locked Staking với lợi suất cao. Tiến hành đặt cọc BTTC bắt đầu từ 12:00 CH (UTC) ngày 10 tháng 3 để kiếm nhiều phần thưởng với các Hoạt động sau:

Hoạt động 1: Nạp & đặt cọc BTTC trong 30, 60 hoặc 90 ngày, với APY lên đến 100,99%.

 • Thời gian khuyến mãi: từ 12:00 CH (UTC) ngày 10 tháng 3 đến 11:59 SA (UTC) ngày 10 tháng 3.
 • Hình thức Staking cố định: Theo nguyên tắc đến trước, được trước.
 • Khoảng thời gian tính lãi : Từ 00:00 AM (UTC) vào ngày sau khi Staking cố định được xác nhận đến cuối kỳ hạn của sản phẩm tương ứng.
 • Thời gian trả lãi : Hàng ngày.
 • binance

  Lưu ý:

 • Tài sản ký quỹ có thể được tra cứu bằng việc thực hiện các bước: Wallets -> Earn -> Locked Staking -> Locked.
 • APY có thể thay đổi dựa trên phần thưởng đặt cược trên chuỗi.
 • Thời gian mở khóa cho các sản phẩm Staking cố định: 1 ngày.
 • Hoạt động 2: Mua & Stake BTTC để chia sẻ 24 tỷ BTTC

  Thời gian khuyến mãi: 12:00 CH (UTC) ngày 10 tháng 3 năm 2022 đến 11:59 SA (UTC) ngày 20 tháng 3 năm 2022.

  Trong thời gian khuyến mãi, những người dùng giao dịch mã thông báo BTTC với điều kiện số tiền mua ròng = số tiền mua - số tiền bán > 168.000.000 BTTC và tham gia trong 30, 60 hoặc 90 ngày sẽ đủ điều kiện tham gia hoạt động.

  Hệ thống sẽ chọn ra 2.000 người dùng để trao thưởng 12.000.000 mã thông báo BTTC.

  Hoạt động 3: Người dùng mới staking cố định sẽ cùng chia sẻ quỹ thưởng 9,9 tỷ BTTC

  Thời gian khuyến mãi: 12:00 CH (UTC) ngày 10 tháng 3 năm 2022 đến 11:59 SA (UTC) ngày 20 tháng 3 năm 2022.

  2.000 người dùng đầu tiên tham gia Locked Staking và đăng ký sản phẩm BTTC Locked Staking với số tiền tối thiểu là 40.000.000 BTTC trong thời gian khuyến mãi sẽ có đủ điều kiện được nhận thưởng 9,9 tỷ BTTC.

  binance

  Các điều khoản và điều kiện

 • Phần thưởng BTTC của Hoạt động 2 và Hoạt động 3 sẽ được phân bổ vào Ví Binance của người dùng trong vòng hai tuần sau khi hoạt động kết thúc. Người dùng có thể xem phần thưởng của mình bằng cách chọn Tài khoản> Ví> Phân bổ.
 • Binance có quyền loại bất kỳ người tham gia nào có dấu hiệu gian lận.
 • Binance có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi các Hoạt động hoặc Quy tắc hoạt động theo quyết định riêng của nền tảng.
 • Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com