Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Cập nhật quan trọng đối với Token đòn bẩy YFIDOWN của Binance

Để mang đến trải nghiệm giao dịch tốt hơn cho người dùng, YFIDOWN sẽ trải qua đợt đảo ngược quá trình phân tách token 100.000-thành-1, bắt đầu từ 10:00 AM ngày 31/05/2021 (Giờ Việt Nam). Quá trình đảo ngược phân tách token sẽ diễn ra trong khoảng 24 giờ, với khung thời gian như sau:

Vào lúc 10:00 AM ngày 31/05/2021 (Giờ Việt Nam), chúng tôi sẽ tạm ngưng các hoạt động giao dịch, đăng ký và rút token YFIDOWN. Tất cả các lệnh đang mở đều sẽ bị hủy bỏ. Chúng tôi sẽ tiến hành chụp số dư YFIDOWN trong tài khoản của người dùng và bắt đầu quá trình đảo ngược phân tách token YFIDOWN với tỷ lệ 100.000 SXPDOWN (trước khi đảo ngược phân tách) = 1 YFIDOWN (sau khi đảo ngược phân tách).

Vào lúc 10:00 AM ngày 01/6/2021 (Giờ Việt Nam), số dư YFIDOWN mới sẽ được cập nhật và chúng tôi sẽ mở giao dịch cho cặp YFIDOWN/USDT. Chức năng đăng ký và rút YFIDOWN cũng sẽ được mở lại trong thời gian này.

Về việc Đảo ngược phân tách token YFIDOWN Quá trình đảo ngược phân tách token là một quá trình hợp nhất số lượng token đã phát hành hiện có thành một con số nhỏ hơn với giá trị tương ứng lớn hơn. Dựa trên tỷ lệ 100.000 YFIDOWN (trước khi đảo ngược phân tách) = 1 YFIDOWN (sau khi đảo ngược phân tách), nếu tổng số token YFIDOWN đã được phân bổ là 100 tỷ token trước quá trình đảo ngược phân tách thì tổng số token YFIDOWN được phát hành sau quá trình này sẽ là 1 triệu token. Nếu người dùng nắm giữ 1.000.000 token YFIDOWN trước quá trình đảo ngược phân tách tỷ lệ 100.0000-thành-1, sau khi đảo ngược, số YFIDOWN người dùng nắm giữ sẽ là 10 YFIDOWN.

Lưu ý quan trọng:

Trong quá trình đảo ngược phân tách token kéo dài 24 giờ này, bất kỳ thay đổi nào về giá trị tài sản ròng (NAV) của token YFIDOWN có thể được phản ánh trênbiểu đồ NAV K-linecủa YFIDOWN. Xin lưu ý rằng NAV của YFIDOWN có thể sẽ không chính xác do quá trình đảo ngược phân tách token.

Chúng tôi khuyên các người dùng nắm giữ token YFIDOWN đánh giá rủi ro đầy đủ trước khi quá trình đảo ngược phân tách token này diễn ra để phòng ngừa rủi ro biến động giá xảy ra trong quá trình đảo ngược phân tách. Người dùng được khuyên tiến hành giao dịch hoặc rút token YFIDOWN sang USDT trước quá trình đảo ngược phân tách diễn ra. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo hướng dẫn này:Giới thiệu về token đòn bẩy của Binance.

Nếu người dùng đang nắm giữ token YFIDOWN sau 10:00 AM ngày 31/05/2021 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ hợp nhất các token này với tỷ lệ 100.000 YFIDOWN (trước khi đảo ngược phân tách) = 1 YFIDOWN (sau khi đảo ngược phân tách) và cập nhật số dư YFIDOWN token vào lúc 10:00 ngày 01/06/2021 (Giờ Việt Nam) sau khi quá trình đảo ngược phân tách token hoàn tất. Do giới hạn về đơn vị, số dư YFIDOWN mới sẽ chỉ được cập nhật tối đa 8 chữ số thập phân.

Người dùng sẽ có cửa sổ 15 phút sau khi quá trình đảo ngược phân tách token hoàn tất để đăng ký hoặc rút trước khi giao dịch được mở lại.

Thời gian nâng cấp 24 giờ chỉ là con số được chúng tôi ước tính và có thể sẽ thay đổi. Chúng tôi sẽ đăng một thông báo khác để thông báo cho người dùng khi hoạt động giao dịch, đăng ký và rút được mở lại sau khi quá trình đảo ngược phân tách token hoàn tất.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com