Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Chế độ đa tài sản của Binance hiện đã hỗ trợ USDC

tin-tuc-bitcoin

Binance Futures đã tiến hành nâng cấp Chế độ đa tài sản vào lúc 2022-03-16 08:15 (UTC). Sau khi nâng cấp, Chế độ đa tài sản sẽ hỗ trợ USDC làm tài sản ký quỹ. Người dùng có thể chia sẻ tài sản ký quỹ USDC, BTC, ETH, BNB, BUSD, USDT, ADA, XRP, SOL và DOT trên các hợp đồng ký quỹ USDT và BUSD.

Lưu ý:

  • Số lượng USDC tối đa được sử dụng làm ký quỹ Đa tài sản là 10.000.000 USDC.
  • Mức chênh lệch của USDC là 0,01%.
  • Số dư ký quỹ của USDC được tính theo chỉ số giá USDC theo thời gian thực.
  • Chế độ Đa tài sản cho phép người dùng giao dịch Hợp đồng tương lai trên nhiều tài sản ký quỹ. Người dùng có thể chia sẻ số tiền ký quỹ trên các hợp đồng ký quỹ USDT và BUSD.

    BTC, ETH và BNB được sử dụng làm tiền ký quỹ trong chế độ đa tài sản sẽ được cắt giảm 5% giá trị. XRP, DOT và ADA được sử dụng làm tiền ký quỹ sẽ được cắt giảm 10%. Ví dụ: BNB có giá trị thị trường là $ 1000 sẽ được định giá là $ 950 và ADA với giá trị thị trường là $ 1,000 sẽ được định giá là $ 900 khi được sử dụng làm tiền ký quỹ trong chế độ đa tài sản.

    Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com