Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Chức năng chuyển đổi tạm thời bị tạm dừng đối với Wrapped Ether (WETH)

tin-tuc-bitcoin

Chức năng chuyển đổi đối với Wrapped Ether (WETH) đã tạm thời bị tạm dừng do thiếu tính thanh khoản. Tính năng này sẽ tiếp tục hoạt động lại sau khi tài sản được bổ sung. Tuy nhiên, tính năng rút tiền cho Wrapped Ether (WETH) vẫn khả dụng đối với người dùng.

Wrapped Ether (WETH) là mã thông báo được gắn với Ether (ETH). WETH được sử dụng trên nền tảng và DApp hỗ trợ mã thông báo ERC-20. ETH chỉ được sử dụng để thanh toán phí giao dịch mạng mà không có chức năng giống như mã thông báo ERC-20. Người dùng có thể dễ dàng chuyển đổi ETH thành WETH theo tỷ lệ 1: 1 mà chỉ mất thêm phí giao dịch.

Nói theo cách khác, WETH là phiên bản bao bọc của Ether. Các mã thông báo được bọc, như WETH hoặc Bitcoin, là các phiên bản mã hóa của tiền điện tử được gắn với giá trị của đồng tiền gốc và có thể được mở ra bất kỳ lúc nào. Hầu hết mọi blockchain chính đều sở hữu phiên bản bao bọc của tiền điện tử gốc như Wrapped BNB , Wrapped AVAX hoặc Wrapped Fantom.

Cơ chế của những đồng tiền này tương tự như cơ chế của stablecoin. Theo đó, yWBTC, WETH và tất cả các đồng tiền được bọc khác có thể được đổi thành tài sản ban đầu bất kỳ lúc nào.

Trên Ethereum, hầu hết tất cả các mã thông báo có thể thay thế đều tuân theo tiêu chuẩn ERC-20 được phát triển vào năm 2015. Bên cạnh đó, trên chuỗi khối Ethereum, cần có Wrapped Ethereum để hoán đổi giữa các mã thông báo trên các ứng dụng phi tập trung.

Ví dụ: một số ứng dụng phi tập trung không thể sử dụng Ether làm tài sản thế chấp mà chỉ sử dụng được với WETH - một mã thông báo ERC20 có thể dùng để đổi lấy các mã thông báo ERC-20 khác trên các ứng dụng DeFi.