Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Chương trình tặng thưởng Funday Friday kết thúc

tin-tuc-bitcoin

Chương trình tặng thưởng Binance Funday Friday đã kết thúc. Đợt phát hành cuối cùng của phiếu tiền mặt sẽ diễn ra vào lúc 09:00 (UTC) ngày 1 tháng 4 năm 2022. Thời hạn hiệu lực của phiếu tiền mặt được ấn định là năm ngày kể từ ngày phân phối. Người dùng đủ điều kiện có thể đăng nhập và đổi phần thưởng.

Trong thời gian khuyến mãi, tất cả người dùng hoàn thành khối lượng giao dịch ký quỹ trung bình hàng ngày ít nhất 1.000 BUSD hoặc tương đương, hoặc khối lượng vay ít nhất 100 BUSD hoặc tương đương trên Binance Margin và hoàn thành xác minh danh tính, sẽ đủ điều kiện để nhận 20% thu nhập giao dịch của Binance Margin.

Giao dịch ký quỹ là một phương thức giao dịch thông qua quỹ do bên thứ ba cung cấp. So với các giao dịch thông thường, tài khoản ký quỹ giúp các nhà giao dịch tiếp cận lượng vốn lớn hơn, cho phép người dùng tận dụng các vị thế của mình.

Giao dịch ký quỹ có thể giúp các nhà giao dịch nhận được lợi nhuận lớn hơn khi giao dịch thành công, đặc biệt là đối với các thị trường ít biến động. Điểm đặc biệt của giao dịch ký quỹ là khả năng giúp người dùng đầu tư vào nhiều tài sản làm tài sản thế chấp để giao dịch bằng đòn bẩy.

Thay vì chỉ đầu tư BTC vào giao dịch ký quỹ dựa trên BTC, các nhà đầu tư có thể sử dụng BTC và ETH, hoặc BUSD, USDT, v.v. để làm tài sản thế chấp. Đầu tư nhiều tài sản làm tài sản thế chấp sẽ cho phép các nhà giao dịch hoạt động linh hoạt hơn khi mở giao dịch. Với Binance, các nhà giao dịch có thể lựa chọn các cặp với đòn bẩy lên đến 10X.