Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Chương trình VIP Holders của Binance sẽ tạm thời ngừng hoạt động

tin-tuc-bitcoin

Chương trình VIP Holders của Binance sẽ tạm thời ngừng hoạt động từ ngày 11 tháng 3 năm 2022 vào lúc 00:00 (UTC). Tất cả người dùng đã đăng ký trước đó trong Chương trình VIP Holders sẽ vẫn được hưởng các đặc quyền VIP trong thời gian 2 tháng.

Lưu ý:
  • Vui lòng truy cập VIP Fee Structure hoặc User Center để kiểm tra tình trạng thành viên VIP.
  • Thông tin về việc khởi động lại hoặc nâng cấp Chương trình VIP Holder trong tương lai sẽ được thông báo trong một bài viết khác.
  • Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com