Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Earn Wednesday (Thứ Tư kiếm tiền): Ưu đãi lợi suất cao Không thể bỏ lỡ! (23-03-2022)

tin-tuc-bitcoin

Binance Earn thông báo các hoạt động mang lại lợi nhuận cao vào mỗi Thứ Tư hàng tuần. Hãy theo dõi sự kiện Earn Wednesday (Thứ Tư kiếm tiền) để nhận được phần thưởng khi sử dụng các sản phẩm Tiết kiệm, Đặt cọc, Hoán đổi thanh khoản, Liquid Swap, Dual investment và nhiều hoạt động khác.

tin-tuc-bitcoin

Nguyên tắc hoạt động:

  • Hoạt động theo nguyên tắc đến trước được trước.
  • Sau khi đăng ký, người dùng có thể xem tài sản bằng cách đi tới Ví -> Earn.
  • Người dùng có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền từ Tiết kiệm cố định sang Tiết kiệm linh hoạt trước khi thời hạn khóa kết thúc. Tuy nhiên, số tiền đã chuyển sẽ không tạo ra lãi suất.
  • Đặt cược: Người dùng có thể chọn rút tiền trước hạn. Sau khi chọn hoàn trả sớm, tiền gốc sẽ được trả lại vào tài khoản giao ngay, và tiền lãi sẽ được trừ vào số tiền gốc đã hoàn trả. Theo ước tính, phải mất 48-72 giờ để nhận được mã thông báo.
  • Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com