Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Farm Hashflow (HFT) trên Binance Launchpool

Sàn Binance xin thông báo về dự án thứ 31 trên Binance Launchpool - Hashflow (HFT), một sàn giao dịch phi tập trung kết nối trader với người tạo thị trường chuyên nghiệp.

binance-launchpool-hft

Người dùng sẽ có thể stake BNB, BUSD vào các pool riêng biệt để farm token HFT trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 07:00 ngày 01/11/2022 (giờ Việt Nam).

Binance sau đó sẽ niêm yết HFT vào Innovation Zone vào lúc 20:00 ngày 07/11/2022 (Giờ Việt Nam) và mở các cặp giao dịch HFT/BTC, HFT/BUSD và HFT/USDT.

Xin lưu ý rằng Binance BNB Vault sẽ không tham gia vào dự án Launchpool cụ thể này. Người dùng BNB Vault muốn tham gia sẽ cần phải stake trực tiếp BNB của họ với Binance Launchpool. Người dùng vẫn đăng ký BNB Vault sẽ tiếp tục nhận được phần thưởng BNB từ Simple Earn.

Thông tin chi tiết về HFT trên Launchpool

 • Tên token: Hashflow (HFT)
 • Nguồn cung cấp token gốc: 1.000.000.000 HFT (Lập kế hoạch phát hành 5% cho ngân quỹ DAO mỗi năm sau 4 năm kể từ khi phát hành token, hoặc kế hoạch này có thể bị vô hiệu hóa thông qua bầu cử DAO)
 • Phần thưởng token trên Launchpool: 15.000.000 HFT (1,5% nguồn cung token gốc)
 • Lượng cung lưu hành ban đầu: 175.229.156 HFT (17,52% nguồn cung token gốc)
 • Địa chỉ hợp đồng thông minh: HFT (ERC-20); HFT (BEP-20)
 • Điều khoản Staking: Không có giới hạn tối đa. Yêu cầu thực hiện KYC
 • Các pool được hỗ trợ:

 • Stake BNB: Phần thưởng 12.000.000 HFT (80%)
 • Stake BUSD: phần thưởng 3.000.000 HFT (20%)
 • binance-launchpool-hft

 • Thời gian Farming: Từ 7:00 ngày 01/11/2022 (Giờ Việt Nam) đến 06:59 ngày 01/12/2022 (Giờ Việt Nam).
 • Phân bổ Farming HTF

 • Thời gian: 01/11/2022 - 01/12/2022 (07:00:00 - 06:59:59 Giờ Việt Nam của ngày tiếp theo)
 • Tổng phần thưởng mỗi ngày (HTF) :500.000,00
 • Phần thưởng cho Pool BNB mỗi ngày (HTF): 400.000,00
 • Phần thưởng cho Pool BUSD mỗi ngày (HTF): 100.000,00
 • Lưu ý:

 • Mỗi giờ, hệ thống sẽ chụp lại số dư của người dùng và tổng số dư của pool để tính toán phần thưởng cập nhật hàng giờ cho người dùng.
 • Người dùng có thể cộng dồn phần thưởng (được tính mỗi giờ) và trực tiếp nhận những phần thưởng này vào tài khoản spot bất kỳ lúc nào.
 • Phần trăm lợi suất năm (APY) của mỗi pool và tổng số dư của pool sẽ được cập nhật theo thời gian thực.
 • Tại một thời điểm, chỉ có thể staking token vào một pool. Ví dụ: người dùng A không thể stake BNB vào hai pool khác nhau cùng lúc, nhưng được phép phân bổ 50% BNB vào pool A và 50% vào pool B.
 • Bất kỳ lúc nào, người dùng có thể ngưng staking tiền ngay lập tức và tham gia vào các pool khả dụng khác.
 • Hệ thống sẽ tự động chuyển token đã staking vào mỗi pool và những phần thưởng chưa nhận về tài khoản spot của người dùng ở thời điểm kết thúc giai đoạn farming.
 • Người dùng nắm giữ BNB đã staking vào Launchpool vẫn sẽ được hưởng những lợi ích tiêu chuẩn, chẳng hạn như airdrop, xét điều kiện tham gia Launchpad và quyền lợi VIP.