Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Giải đấu giao dịch trên mạng WOO hiện đã kết thúc

btc-coin-crypto

Binance chính thức thông báo Giải đấu giao dịch trên mạng WOO hiện đã kết thúc. Đối với những người nhận được phiếu phần thưởng từ Giải đấu giao dịch WOO, hãy tiến hành đăng nhập và đổi phiếu thưởng tại Tài khoản -> Trung tâm điểm thưởng. Phiếu thưởng có thời hạn là 14 ngày kể từ ngày phân phối.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com