Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Giới thiệu Binance dịch vụ Khách sạn (Hotels) trên Binance Marketplace

Người dùng Binance hiện có thể truy cập để đặt Khách sạn, danh mục dịch vụ đầu tiên trên Thị trường Binance do Binance Pay cung cấp. Người dùng có thể truy cập liền mạch hệ thống Khách sạn chỉ với một chức năng đăng nhập duy nhất và hoàn tất giao dịch bằng Binance Pay, tất cả đều có trên Ứng dụng Binance.

Trong phiên bản beta, Travala là người bán đầu tiên được giới thiệu trong danh mục Khách sạn trên Binance Marketplace. Để truy cập Khách sạn, vui lòng truy cập phần Thêm trên trang chủ ứng dụng Binance. Binance Khách Sạn (Hotels) nằm ở mục dịch vụ :

binance-hotels-khach-san

Một thông báo khác sẽ được đăng khi đăng ký được mở cho chương trình Binance Marketplace.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com