Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Gửi tiền AXS, BUSD, CAKE, DREP & USDT để nhận được lợi suất cao và nhận phiếu nâng hạng VIP

tin-tuc-bitcoin

Binance Savings đã tung ra chương trình khuyến mãi Double Rewards khi gửi tiền AXS, BUSD, CAKE, DREP và USDT. Trong khoảng thời gian diễn ra chương trình, người dùng đủ điều kiện có thể hưởng các đặc quyền dành riêng cho tài khoản cấp VIP 4 và nhận được ưu đãi sinh lời đối với sản phẩm Locked Savings.

Thời gian khuyến mãi: ngày 24-03-2011 lúc 11:00 đến 31-03-2022 lúc 11:00 (UTC).

Phần thưởng A: Kiếm APY lên tới 50% APY khi tiết kiệm.

Tất cả người dùng gửi tiền AXS, BUSD, CAKE, DREP hoặc USDT vào tài khoản Binance từ các nguồn bên ngoài không phải Binance và đăng ký AXS, BUSD, CAKE, DREP hoặc USDT Locked Savings, có thể kiếm APY lên tới 50%.

tin-tuc-bitcoin

Phần thưởng B: Phiếu nâng hạng VIP.

Tất cả người dùng có AXS, BUSD, CAKE, DREP hoặc USDT Locked Savings trên Binance.com đều có thể nhận được Phiếu nâng cấp VIP và hưởng các đặc quyền dành cho tài khoản lên đến cấp VIP 4 trong hai tháng.

tin-tuc-bitcoin

Điều khoản và điều kiện:

  • Người dùng phải đáp ứng cả yêu cầu về số tiền đăng ký Locked Savings và số tiền gửi ròng để đủ điều kiện nhận Phần thưởng B.
  • Việc chuyển từ Locked Savings sang Flexible Savings trước khi thời gian khóa kết thúc không được tính vào số tiền của người dùng trong Locked Savings.
  • Phiếu Nâng hạng VIP sẽ được phân phối trong vòng hai tuần sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc. Người dùng có thể đăng nhập và đổi phiếu thưởng của mình qua Tài khoản -> Trung tâm điểm thưởng .
  • Binance có quyền hủy bỏ quyền tham gia của bất cứ người nào nếu nhận thấy dấu hiệu vi phạm.
  • Chương trình khuyến mãi có thể thay đổi điều khoản theo quyết định của Binance.