Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Nâng cấp Hệ thống Cấp bậc và Quyền lợi cho nhà môi giới Binance

tin-tuc-bitcoin

Để tăng cường hỗ trợ cho các nhà môi giới Binance, nền tảng thông báo đã nâng cấp Hệ thống Cấp bậc và Quyền lợi cho nhà môi giới Binance, có hiệu lực kể từ lúc 00:00 (UTC) ngày 6 tháng 4 năm 2022. Trong lần nâng cấp này, Binance đã tính đến các yếu tố thị trường và ghi nhận ý kiến của người dùng. Các nhà môi giới sẽ được hưởng những lợi ích như sau:

 • Yêu cầu về khối lượng giao dịch được thay đổi từ BTC sang USDT.
 • Số lượng người dùng giao dịch trung bình hàng tháng được tính trong một quý hiện dựa trên số lượng người dùng đang hoạt động, thay vì dựa trên người dùng mới.
 • Hệ thống cấp bậc:

  tin-tuc-bitcoin

  Lưu ý: Nếu nhà môi giới không đáp ứng được yêu cầu của Bậc đồng, khoản giảm giá sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ cơ bản (20% đối với giao ngay và 10% đối với kỳ hạn). Nếu nhà môi giới không đáp ứng các yêu cầu của Bậc đồng trong hai lần đánh giá liên tiếp, nhà môi giới sẽ bị loại và ID nhà môi giới sẽ bị thu hồi.

  Quyền lợi của nhà môi giới:

  tin-tuc-bitcoin

  Lưu ý:

 • Các bậc hiện có của nhà môi giới, dựa trên khối lượng giao dịch trung bình và số lượng người dùng giao dịch trung bình hàng tháng trong một quý, sẽ tự động hoàn thành.
 • Các bậc và lợi ích tương ứng sẽ được điều chỉnh vào đầu mỗi quý thông qua email đến từ Binance.
 • Các nhà môi giới mới gia nhập sẽ được hưởng thời gian ưu đãi cố định là ba tháng, trong thời gian đó người dùng sẽ không phải đánh giá cấp bậc.
 • Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với broker@binance.com.
 • Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro thị trường cao, bởi vậy người dùng nên thực hiện các giao dịch một cách thận trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm về các khoản lỗ của người dùng.