Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Nạp và rút BNB thông qua Binance Smart Chain(BSC)

Người dùng có thể xem BNB phiên bản BSC trong phần lựa chọn nạp và rút BNB, và có thể tạo ví BSC để nhận tiền BNB phiên bản BSC.

Nạp-và-rút-BNB-thông-qua-Binance-Smart-Chain

Lưu ý: Vui lòng KHÔNG nạp tiền bằng cách chuyển tiền liên chuỗi từ Binance Chain trực tiếp sang địa chỉ nạp tiền trên BSC. Số tiền ấy sẽ không được ghi nhận vào tài khoản của bạn. Hạn chế này sẽ được khắc phục trong tương lai nhưng ở thời điểm hiện tại, bạn nên nạp tiền trực tiếp vào địa chỉ nạp tiền trên Binance Chain.

Binance Smart Chain

Sau sự kiện ra mắt thành công (BSC), BNB sẽ trở thành token riêng của blockchain mới này. BNB sẽ được luân chuyển giữa Binance Chain và Binance Smart Chain theo một phương thức phi tập trung, và giá trị sẽ luôn duy trì tỷ lệ 1:1. Bạn có thể sử dụng phiên bản beta của một tiện ích mở rộng trên trình duyệt Firefox để tạo ví trên BSC.

Sàn Binance : https://sanbinance.com

Đăng ký tài khoản Binance

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com