Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

P2P cập nhật bảng phí cho Thị trường Úc

tin-tuc-bitcoin

Binance P2P, thị trường ngang hàng nơi người dùng có thể trực tiếp mua và bán tiền điện tử với những người dùng Binance khác, sẽ công bố phí dành cho thị trường Úc có hiệu lực từ 2022-03-15 22:00 (UTC).

Binance P2P sẽ duy trì mức phí 0% cho người mua hoặc bán tiền điện tử khi đặt lệnh từ các chương trình quảng cáo có trên nền tảng P2P, đồng thời tính phí giao dịch 0,10% cho những maker đăng quảng cáo với AUD.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Binance không chịu trách nhiệm trước bất kỳ rủi ro nào gặp phải khi người dùng sử dụng các dịch vụ Binance P2P. Sau khi các giao dịch được xử lý thành công, nền tảng Binance P2P không có quyền cũng như nghĩa vụ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh.