Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Sàn Binance miễn phí giao dịch Bitcoin(BTC) và BUSD

Miễn phí giao dịch Cho Bitcoin(BTC)

Binance đã ra mắt chương trình miễn phí giao dịch cho các cặp giao dịch Giao Ngay(Spot) BTC nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 của sàn Binance

Lưu ý: chương trình ưu đãi sau đây dành cho BTC sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới

binance-mien-phi-giao-dich-bitcoin-va-busd

Giao dịch miễn phí áp dụng cho 13 cặp giao dịch Giao Ngay(Spot) như sau: BTC/AUD, BTC/BIDR, BTC/BRL, BTC/BUSD, BTC/EUR, BTC/GBP, BTC/RUB, BTC/TRY, BTC/TUSD, BTC/UAH, BTC/USDC, BTC/USDP và BTC/USDT.

 • Tất cả người dùng sẽ không phải trả phí maker và taker cho tất cả 13 cặp giao dịch Spot BTC.
 • 13 cặp giao dịch Spot BTC sẽ không được chiết khấu phí BNB, hoàn phí hay hưởng bất kỳ hình thức điều chỉnh phí hoặc ưu đãi phí nào khác.
 • Lưu ý:

 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký bất hợp pháp hàng loạt tài khoản, cũng như các giao dịch có dấu hiệu tự giao dịch hoặc thao túng thị trường.
 • Tất cả khối lượng giao dịch và số liệu liên quan đến chương trình đều được Binance đo lường theo quyết định riêng và tuyệt đối.
 • Việc tính phí maker và hoàn phí taker sẽ hoạt động trở lại vào cuối chương trình này, tùy thuộc vào các thông tin cập nhật tiếp theo.
 • Miễn Phí Giao Dịch cho BUSD

  Miễn phí Phí Maker cho BUSD

  Lưu ý: chương trình ưu đãi sau đây dành cho BUSD sẽ có hiệu lực cho đến 07h00 sáng ngày 01/01/2023 (Giờ Việt Nam).

  binance-mien-phi-giao-dich-bitcoin-va-busd

 • Ưu đãi Miễn phí Phí Maker sẽ áp dựng với tất cả các cặp giao dịch BUSD Spot và Margin.
 • Ưu đãi KHÔNG áp dụng cho tất cả các Hợp đồng tương lai ký quỹ bằng BUSD trên Binance.
 • Miễn phí cho các cặp giao dịch Stablecoin bằng BUSD

  Ưu đãi Miễn phí giao dịch cho tất cả các cặp giao dịch stablecoin bằng USD sẽ chỉ được gia hạn cho bảy cặp giao dịch Spot sau: BUSD/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD và USDP/USDT.

 • Trong thời gian diễn ra chương trình, khối lượng giao dịch đối với các cặp giao dịch Spot sau: BUSD/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD và USDP/USDT sẽ bị loại trừ khỏi tính toán khối lượng cấp VIP.
 • Ưu đãi giảm giá BNB, nhận thưởng khi mời bạn bè và bất kỳ các khuyến mãi điều chỉnh giá khác sẽ đều không được tính vào khối lượng giao dịch Spot BUSD/USDT, TUSD/BUSD, TUSD/USDT, USDC/BUSD, USDC/USDT, USDP/BUSD và USDP/USDT trong thời gian chương trình.
 • Phí giao dịch tiêu chuẩn được áp dụng sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc.
 • Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com