Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Sàn Binance ra mắt Quyền Chọn kiểu châu Âu Hợp đồng BTCUSDT hàng tháng

Sản phẩm hợp đồng Quyền Chọn được Binance giới thiệu là Quyền Chọn theo kiểu Châu Âu, Hợp đồng BTCUSDT hàng tháng.

san-binance-ra-mat-hop-dong-quyen-chon-chau-au-btcusdt-hang-thang

Lưu ý:
  • Quyền chọn hàng tháng BTCUSDT là hợp đồng Quyền chọn kiểu Châu Âu.
  • Hợp đồng Quyền chọn hàng tháng BTCUSDT mới sẽ được niêm yết vào thứ Năm cuối cùng mỗi tháng.
  • Binance sẽ không niêm yết Quyền chọn hằng tháng BTCUSDT mới nếu ngày hết hạn của niêm yết mới trùng với ngày hết hạn của hợp đồng Quyền chọn hàng quý BTCUSDT hiện có. Thay vào đó, hợp đồng Quyền chọn BTCUSDT hàng quý hiện tại sẽ được coi là hợp đồng Quyền chọn hết hạn hàng tháng. Binance sẽ đưa ra thông báo riêng về việc ra mắt các hợp đồng Quyền chọn BTCUSDT hằng quý.
  • Sẽ có tối đa 3 hợp đồng Quyền chọn hàng tháng BTCUSDT được niêm yết bất kỳ lúc nào.
  • Tham khảo thêm về .

    Nếu chưa có tài khoản Binance, đăng ký miễn phí tại .