Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Tạm thời dừng gửi và rút tiền trên Binance qua mạng Algorand (ALGO)

tin-tuc-bitcoin

Vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, Binance nhận thấy tình trạng chậm trễ của các nút khi cập nhật khối mới trên mạng Algorand (ALGO). Bởi vậy, Binance thông báo sẽ tạm thời dừng gửi và rút tiền trên Binance qua mạng Algorand (ALGO). Binance sẽ nhanh chóng cập nhật trong khoảng thời gian sớm nhất.

Binance sẽ mở lại hoạt động gửi và rút tiền qua mạng Algorand (ALGO) sau khi hệ thống đã ổn định và sẽ thông báo đến người dùng trong một bài viết khác.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com