Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Thông báo kết thúc 2 chương trình khuyến mãi: SANDBOX Super Fans và #BinanceDerby

tin-tuc-bitcoin

Binance thông báo về việc hai chương trình khuyến mãi liên quan đến SANDBOX Super Fans và #BinanceDerby đã chính thức kết thúc.

Đối với các phiếu thưởng mã thông báo đến từ chương trình SANDBOX Super Fans Learn & Trade, người dùng sẽ có thể đăng nhập và đổi phiếu thưởng khi truy cập vào Tài khoản -> Trung tâm phần thưởng. Thời hạn dành cho các phiếu thưởng mã thông báo là 14 ngày kể từ ngày phân phối.

Đối với phần thưởng mã thông báo từ #BinanceDerby Deposit & Trade, người dùng có thể xem phần thưởng bằng cách chọn Trung tâm tài khoản -> Ví -> Phân phối . Đối với Mystery Boxes đến từ #BinanceDerby Deposit & Trade, người dùng có thể kiểm tra phần thưởng thông qua Thị trường Binance NFT -> Trung tâm người dùng -> Mystery Boxes.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền điện tử có rủi ro lớn, người dùng nên cân nhắc và thận trọng trước khi tiến hành giao dịch. Binance không chịu trách nhiệm về các vấn đề gặp phải khi giao dịch được hoàn tất.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com