Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Asset Management Giant Invesco ra mắt hai ETF tiền điện tử độc quyền

Công ty quản lý tài sản toàn cầu hàng đầu, Invesco Ltd. đã công bố mối quan hệ đối tác độc quyền với Galaxy Digital Holdings Ltd.

etff

Công ty cũng thông báo sẽ ra mắt hai quỹ giao dịch trao đổi tiền điện tử (ETF) mới - Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) và Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users, đồng thời Decentralized Commerce ETF BLKC sẽ được liệt kê trên Thị trường toàn cầu Cboe.

Gã khổng lồ quản lý tài sản khẳng định rằng các ETF này được thiết kế an toàn dành riêng cho các thực thể tài chính đầu tư vào tài sản kỹ thuật số và blockchain. Các ETF được đề cập sẽ cung cấp cho các công ty đại chúng toàn cầu hỗ trợ lựa chọn các phương tiện đầu tư vào thị trường phi tập trung. Hơn nữa, cả hai ETF cũng sẽ cung cấp phương tiện đầu tư trực tiếp để nắm giữ tiền điện tử vật lý.

John Hoffman, Trưởng bộ phận Châu Mỹ thuộc ETFs & Indexed Strategies tại Invesco cho biết sự ra mắt ngày hôm nay mở ra một cách mới cho các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận loại tài sản đang phát triển nhanh này. Đây là sự kết hợp mang đến cơ hội đầu tư với các công ty chủ chốt trong hệ sinh thái tiền điện tử và blockchain, đồng thời cung cấp một phương tiện đầu tư trực tiếp trong việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số.

Mối quan hệ đối tác mà Alerian và Galaxy mang lại cho các quỹ ETF của Invesco là một lợi thế độc nhất trên thị trường hiện nay. John Hoffman khẳng định sẽ đưa ra một tầm nhìn dài hạn đối với các tài sản kỹ thuật số tiềm năng và blockchain để có thể mang lại kết quả đầu tư cho khách hàng.

Theo thông cáo báo chí, Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) sẽ theo dõi Chỉ số Vốn chủ sở hữu và Trusts & ETPs Blockchain toàn cầu của Alerian Galaxy. Điều này đồng nghĩa với việc SATO sẽ chịu trách nhiệm quản lý doanh thu của họ từ các doanh nghiệp trên các hoạt động liên quan đến tiền điện tử như thợ mỏ, công nghệ, cơ sở hạ tầng, và người giao dịch.

Trong khi đó, Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users và Decentralized Commerce ETF (BLKC) sẽ theo dõi Chỉ số Vốn chủ sở hữu, Trusts & ETPs trên Blockchain của Alerian Galaxy. BLKC sẽ cung cấp một khoản đầu tư vào các tổ chức tương tự và mở rộng cho các công ty tham gia vào nghiên cứu, phát triển công nghệ blockchain không chỉ giới hạn riêng trong tiền điện tử.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com