Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance tại Hoa Kỳ Thêm Điểm Giao Dịch Alabama

Binance.US, chi nhánh Hoa Kỳ đã thêm Alabama vào danh sách các tiểu bang được chấp thuận.

binance.us-them-diem-giao-dich-alabama

Binance đã thêm Alabama vào danh sách của mình trong một thông báo ngày 13 tháng 9, hoàn chỉnh với hình ảnh bóng đá như sự tôn kính đối với một trong những trò tiêu khiển yêu thích của bang. Thông báo cũng liệt kê các bước cần thiết để người Alabamian bắt đầu sử dụng nền tảng này, bao gồm cả việc tạo và xác minh tài khoản.

Binance đã công bố lệnh cấm của mình đối với khách hàng ở Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2019. Sau đó, công ty đã phát hành phiên bản khá nhạy cảm với quy định của nền tảng này vài tháng sau đó, được gọi là Binance.US

Các điều khoản và điều kiện của nền tảng Hoa Kỳ liệt kê 12 tiểu bang bị hạn chế, mặc dù Alabama vẫn nằm trong danh sách chưa được cập nhật, cũng như Florida, cũng mới được bật đèn xanh vào cuối tháng 8.

Sàn Binance : https://sanbinance.com

Đăng ký tài khoản Binance